Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 10. februar 2020 - Torsdag den 13. februar 2020206k

  Mandag den 10. februar 2020

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Kommissionens forslag om evaluering af den økonomiske styring

Vurdering af Europa-Kommissionens forslag om en ændret udvidelsesmetode

Frist

Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser

O-000008/2020

Kommissionen IMCO

SMV'er og bedre regulering

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 11. februar 2020

Forhandling09:00 - 12:30

Frist

Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Forhandling15:00 - 23:00

Frist

Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Overtrædelsen af Rådets afgørelse 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela - ulovlig indrejse på en EU-medlemsstats område af en person, der er opført på listen over sanktioner

USA's plan for Mellemøsten: EU-reaktion i overensstemmelse med international ret

Den nuværende sikkerhedssituation i Syrien

Den nye omfattende EU-Afrika-strategi

O-000007/2020

Kommissionen DEVE

Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa

Den vedvarende trussel mod retsstaten i Polen

Frist

Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU

O-000010/2020

RådetENVI

O-000011/2020

Kommissionen ENVI

  Onsdag den 12. februar 2020

Forhandling09:00 - 11:50

Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige finansielle ramme

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Frist

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Frist

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser

Frist

En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden

Frist

Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser

Frist

Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Frist

Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Frist

Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU

Forhandling15:00 - 23:00

Et socialt Europa i en digital verden

Strategi for ligestilling mellem kønnene

Frist

EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

O-000006/2020

RådetFEMM

Frist

Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Status i EU's indsats mod pengehvidvaskning i lyset af Luanda Leaks

Den humanitære situation for flygtninge ved EU's eksterne grænser

Et bedre internet for børn

Coronavirus: sikring af grundlæggende rettigheder og en koordineret EU-indsats

  Torsdag den 13. februar 2020

Forhandling09:00 - 11:50

"Fra jord til bord"-strategien – den centrale rolle, som landbrugere og landdistrikter spiller

O-000013/2020

Kommissionen AGRI

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Frist

EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

Forhandling15:00 - 16:00

Færdselssikkerhed

Seneste opdatering: 12. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik