Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2020. gada 10. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris208k

  Pirmdiena, 2020. gada 10. februāris

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Komisijas priekšlikums par ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu

Eiropas Komisijas priekšlikuma par pārskatīto paplašināšanās metodiku izvērtēšana

Termiņi

Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana

O-000008/2020

KomisijaIMCO

MVU un labāks regulējums

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2020. gada 11. februāris

Debates09:00 - 12:30

Termiņi

Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Padomes Lēmuma 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā noteikumu pārkāpums: sankciju sarakstā iekļautas personas nelikumīga ieceļošana ES dalībvalsts teritorijā

ASV plāns attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem: ES reakcija atbilstīgi starptautiskajām tiesībām

Pašreizējā drošības situācija Sīrijā

Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija

O-000007/2020

KomisijaDEVE

Cīņa pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā

Pašreizējais tiesiskuma apdraudējums Polijā

Termiņi

Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā

O-000010/2020

PadomeENVI

O-000011/2020

KomisijaENVI

  Trešdiena, 2020. gada 12. februāris

Debates09:00 - 11:50

Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 20. februāra ārkārtas sanāksmei par daudzgadu finanšu shēmu

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Termiņi

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Termiņi

ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: svins un tā savienojumi

Termiņi

ES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē

Termiņi

Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana

Termiņi

Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju

Termiņi

Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Termiņi

Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā

Debates15:00 - 23:00

Sociāla Eiropa digitālā pasaulē

Dzimumu līdztiesības stratēģija

Termiņi

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā

O-000006/2020

PadomeFEMM

Termiņi

Sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Stāvoklis ES cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ņemot vērā "Luanda Leaks"

Bēgļu humanitārais stāvoklis pie ES ārējām robežām

Bērniem piemērotāks internets

Koronavīruss: pamattiesību nodrošināšana un koordinēta Eiropas reakcija

  Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

Debates09:00 - 11:50

Stratēģija "no lauka līdz galdam”: lauksaimnieku un lauku apgabalu galvenā loma

O-000013/2020

KomisijaAGRI

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

Termiņi

Sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termiņi

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā

Debates15:00 - 16:00

Ceļu satiksmes drošība

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika