Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020 - Il-Ħamis, 13 ta' Frar 2020212k

  It-Tnejn, 10 ta' Frar 2020

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Komunkazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rieżami tal-governanza ekonomika

Valutazzjoni tal-proposta riveduta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-metodoloġija tat-tkabbir

Skadenza

Proċessi deċiżjonali awtomatizzati: niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi

O-000008/2020

KummissjoniIMCO

L-SMEs u regolamentazzjoni aħjar

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 11 ta' Frar 2020

Dibattiti09:00 - 12:30

Skadenza

Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Dwar il-ksur tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2074 rigward miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Venezwela - dħul illegali ta' persuni inklużi fil-lista ta' sanzjonijiet fit-territorju ta' Stat Membru tal-UE

Il-pjan tal-Istati Uniti għal-Lvant Nofsani: reazzjoni tal-UE f'konformità mad-dritt internazzjonali

Is-sitwazzjoni attwali tas-sigurtà fis-Sirja

L-istrateġija komprensiva l-ġdida UE-Afrika

O-000007/2020

KummissjoniDEVE

Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu fl-Ewropa kollha

It-theddida kostanti għall-istat tad-dritt fil-Polonja

Skadenza

Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE

O-000010/2020

KunsillENVI

O-000011/2020

KummissjoniENVI

  L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2020

Dibattiti09:00 - 11:50

Tħejjija tal-Laqgħa Straordinarja tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Frar 2020 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Skadenza

Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Skadenza

Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111 tar-Regoli ta' Proċedura: lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni

Skadenza

Objezzjoni skont l-Artikolu 112: Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

Skadenza

Strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha

Skadenza

Proċessi deċiżjonali awtomatizzati: niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi

Skadenza

Mandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

Skadenza

Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Skadenza

Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE

Dibattiti15:00 - 23:00

Ewropa soċjali f'dinja diġitali

Strateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Skadenza

Il-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

O-000006/2020

KunsillFEMM

Skadenza

Sistema ta' Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Is-sitwazzjoni attwali tal-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, fid-dawl tal-Luanda Leaks

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati fil-fruntieri esterni tal-UE

Internet aħjar għat-tfal

Koronavajrus: l-iżgurar tad-drittijiet fundamentali u ta' rispons Ewropew ikkoordinat

  Il-Ħamis, 13 ta' Frar 2020

Dibattiti09:00 - 11:50

Strateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" - ir-rwol fundamentali tal-bdiewa u taż-żoni rurali

O-000013/2020

KummissjoniAGRI

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Sistema ta' Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Skadenza

Il-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

Dibattiti15:00 - 16:00

Sikurezza fit-toroq

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza