Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 lutego 2020 r. - Czwartek, 13 lutego 2020 r.211k

  Poniedziałek, 10 lutego 2020 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Wniosek Komisji dotyczący przeglądu zarządzania gospodarczego

Ocena wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmienionej metodyki rozszerzenia

Termin

Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług

O-000008/2020

KomisjaIMCO

MŚP i lepsze stanowienie prawa

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 11 lutego 2020 r.

Debaty09:00 - 12:30

Termin

Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Naruszenie decyzji Rady 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli – nielegalny wjazd osoby objętej sankcjami na terytorium państwa członkowskiego UE

Plan USA dla Bliskiego Wschodu: reakcja UE zgodnie z prawem międzynarodowym

Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Syrii

Nowa kompleksowa strategia UE–Afryka

O-000007/2020

KomisjaDEVE

Walka z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie

Obecne zagrożenie praworządności w Polsce

Termin

Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE

O-000011/2020

KomisjaENVI

  Środa, 12 lutego 2020 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego wieloletnim ramom finansowym, które odbędzie się 20 lutego 2020 r.

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Termin

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Termin

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki

Termin

Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie

Termin

Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług

Termin

Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Termin

Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Termin

Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE

Debaty15:00 - 23:00

Europa socjalna w świecie cyfrowym

Strategia na rzecz równouprawnienia płci

Termin

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Termin

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Zwalczanie przez UE procederu prania pieniędzy w świetle afery Luanda Leaks

Sytuacja humanitarna uchodźców na granicach zewnętrznych UE

Lepszy internet dla dzieci

Koronawirus: poszanowanie praw podstawowych i skoordynowana reakcja w Europie

  Czwartek, 13 lutego 2020 r.

Debaty09:00 - 11:50

Strategia „od pola do stołu” – kluczowa rola rolników i obszarów wiejskich

O-000013/2020

KomisjaAGRI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Termin

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termin

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

Debaty15:00 - 16:00

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności