Program
ŠtrasburgPondelok, 10. februára 2020 - Štvrtok, 13. februára 2020212k

  Pondelok, 10. februára 2020

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Oznámenie Komisie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí EÚ

Posúdenie návrhu Európskej komisie týkajúceho sa revidovanej metodiky rozširovania

Termín

Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb

O-000008/2020

KomisiaIMCO

MSP a lepšia tvorba práva

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 11. februára 2020

Rozpravy09:00 - 12:30

Termín

Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Porušenie rozhodnutia Rady 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele – neoprávnený vstup osoby zahrnutej do zoznamu sankcií na územie členského štátu EÚ

Plán USA pre Blízky východ: reakcia EÚ v súlade s medzinárodným právom

Súčasná bezpečnostná situácia v Sýrii

Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku

O-000007/2020

KomisiaDEVE

Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v Európe

Pretrvávajúce ohrozenie právneho štátu v Poľsku

Termín

Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

O-000011/2020

KomisiaENVI

  Streda, 12. februára 2020

Rozpravy09:00 - 11:50

Príprava mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 20. februára 2020 o viacročnom finančnom rámci

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Termín

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Termín

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Termín

Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

Termín

Námietka podľa článku 112: olovo a jeho zlúčeniny

Termín

Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete

Termín

Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb tovaru a služieb

Termín

Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Termín

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Termín

Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ

Rozpravy15:00 - 23:00

Sociálna Európa v digitálnom svete

Stratégia pre rodovú rovnosť

Termín

Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Termín

Systém FADO (falošné a pravé doklady online)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks

Humanitárna situácia utečencov na vonkajších hraniciach EÚ

Lepší internet pre deti

Koronavírus: zabezpečenie základných práv a koordinovanej európskej reakcie

  Štvrtok, 13. februára 2020

Rozpravy09:00 - 11:50

Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí

O-000013/2020

KomisiaAGRI

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

Termín

Systém FADO (falošné a pravé doklady online)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Termín

Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Rozpravy15:00 - 16:00

Bezpečnosť cestnej premávky

Posledná úprava: 12. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia