Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 februari 2020 - Torsdagen den 13 februari 2020201k

  Måndagen den 10 februari 2020

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Kommissionens förslag till översyn av stabilitets- och tillväxtpakten

Bedömning av kommissionens förslag till reviderad utvidgningsmetod

Tidsfrist

Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster

O-000008/2020

KommissionenIMCO

Små och medelstora företag och bättre lagstiftning

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 11 februari 2020

Debatt09:00 - 12:30

Tidsfrist

Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Överträdelse av rådets beslut 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela – olaglig inresa på en EU-medlemsstats territorium av en person som är uppförd på förteckningen över sanktioner

USA:s plan för Mellanöstern: EU:s svar i linje med internationell rätt

Den aktuella säkerhetssituationen i Syrien

Den nya heltäckande EU-strategin för Afrika

O-000007/2020

KommissionenDEVE

Bekämpning av antisemitism, rasism och hat i Europa

Det ständiga hotet mot rättsstatsprincipen i Polen

Tidsfrist

Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU

O-000010/2020

RådetENVI

O-000011/2020

KommissionenENVI

  Onsdagen den 12 februari 2020

Debatt09:00 - 11:50

Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Tidsfrist

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Tidsfrist

Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 111: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar

Tidsfrist

En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runtom i världen

Tidsfrist

Automatiserat beslutsfattande: att säkerställa konsumentskydd och fri rörlighet för varor och tjänster

Tidsfrist

Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Tidsfrist

Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Tidsfrist

Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU

Debatt15:00 - 23:00

Ett socialt Europa i en digital värld

Strategi för jämställdhet

Tidsfrist

EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

O-000006/2020

RådetFEMM

Tidsfrist

Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Läget i EU:s kamp mot penningtvätt i ljuset av Luanda Leaks

Den humanitära situationen för flyktingar vid EU:s yttre gränser

Bättre internet för barn

Coronavirus: säkerställande av grundläggande rättigheter och en samordnad EU-insats

  Torsdagen den 13 februari 2020

Debatt09:00 - 11:50

Strategin från jord till bord – jordbrukarnas och landsbygdens viktiga roll

O-000013/2020

KommissionenAGRI

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Falska och äkta handlingar online (FADO-systemet)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Tidsfrist

EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission

Debatt15:00 - 16:00

Trafiksäkerhet

Senaste uppdatering: 12 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy