Föredragningslista
BrysselMåndagen den 9 mars 2020 - Tisdagen den 10 mars 2020158k

  Måndagen den 9 mars 2020

Debatt17:00 - 17:15

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

  Tisdagen den 10 mars 2020

Debatt09:00 - 12:00

Tidsfrist

Coronavirusutbrottet – det aktuella läget och en samordnad EU-reaktion på de hälsomässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna

Debatt15:00 - 18:00

Slutsatser från det extra mötet i Europeiska rådet den 20 februari 2020 om den fleråriga budgetramen

Migrationssituationen vid den grekisk-turkiska gränsen och EU:s gemensamma reaktion

Senaste uppdatering: 10 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy