Dagsorden
Bruxelles
Torsdag den 26. marts 2020164k

  Torsdag den 26. marts 2020

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen10:00

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)10:00 - 11:00

Frist

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

 ***I

Frist

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]

 ***I

REGIYounous Omarjee

Frist

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

 ***I

REGIYounous Omarjee

Forhandling10:30 - 12:30

En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet

Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodninger om uopsættelig forhandling
12:30

Afstemning om ændringsforslag17:30 - 18:30

Frist

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

 ***I

Frist

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]

 ***I

REGIYounous Omarjee

Frist

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

 ***I

REGIYounous Omarjee

Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om ændringsforslag20:00

Endelig afstemning20:00 - 21:00

Frist

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

 ***I

Frist

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset]

 ***I

REGIYounous Omarjee

Frist

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise

 ***I

REGIYounous Omarjee

Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning22:30 - 23:00

 
Seneste opdatering: 26. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik