Föredragningslista
Bryssel
Torsdagen den 26 mars 2020162k

  Torsdagen den 26 mars 2020

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan10:00

Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)10:00 - 11:00

Tidsfrist

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler

 ***I

Tidsfrist

Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tidsfrist

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan

 ***I

REGIYounous Omarjee

Debatt10:30 - 12:30

Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19

Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna om begäranden om brådskande förfarande12:30

Omröstningar om ändringsförslag17:30 - 18:30

Tidsfrist

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler

 ***I

Tidsfrist

Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tidsfrist

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tillkännagivande av resultatet av omröstningarna om ändringsförslag20:00

Slutomröstningar20:00 - 21:00

Tidsfrist

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler

 ***I

Tidsfrist

Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tidsfrist

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tillkännagivande av resultaten av slutomröstningarna22:30 - 23:00

 
Senaste uppdatering: 26 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy