Dagsorden
BruxellesTorsdag den 16. april 2020 - Fredag den 17. april 2020186k

  Torsdag den 16. april 2020

Forhandling09:00 - 12:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

Første afstemningsrunde09:30 - 10:30

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

 ***

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

Frist

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)

Frist

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD)

Frist

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

Frist

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet

 ***I

Frist

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen

 ***I

Frist

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren

 ***I

Frist

Medicinsk udstyr

 ***I

Frist

EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

Meddelelse af resultater13:30

Meddelelse af resultater

Anden afstemningsrunde13:30 - 14:30

Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

 ***

Frist

EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

Meddelelse af resultater17:00

Meddelelse af resultater

Tredje afstemningsrunde17:00 - 18:00

Frist

Afstemning om ændringsforslag III - fælles beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

Meddelelse af resultater20:30

Meddelelse af resultater

Fjerde afstemningsrunde20:30 - 21:30

Frist

Afstemning om ændringsforslag IV - fælles beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

Meddelelse af resultater22:50

Meddelelse af resultater

Hævelse af mødet23:00

  Fredag den 17. april 2020

Første afstemningsrunde - afstemning om ændringsforslag09:00 - 10:00

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

Frist

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)

Frist

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD)

Frist

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

Frist

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet

 ***I

Frist

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen

 ***I

Frist

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren

 ***I

Frist

Medicinsk udstyr

 ***I

Meddelelse af resultater12:30

Meddelelse af resultater

Anden afstemningsrunde12:30 - 13:30

Endelig afstemning

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

Frist

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD)

Frist

Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD)

Frist

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

Frist

Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet

 ***I

Frist

Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen

 ***I

Frist

Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren

 ***I

Frist

Medicinsk udstyr

 ***I

Frist

Fælles beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

Meddelelse af resultater16:00

Meddelelse af resultater

(Eventuelt) Tredje afstemningsrunde16:00 - 17:00

Frist

(Eventuelt) Afstemning om ændringsforslag - beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
ELLER
(Eventuelt) Endelig afstemning - beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

(Eventuelt) Meddelelse af resultater19:30

(Eventuelt) Meddelelse af resultater

(Eventuelt) Fjerde afstemningsrunde19:30 - 20:30

Frist

(Eventuelt) Afstemning om ændringsforslag - beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser
ELLER
(Eventuelt) Endelig afstemning - beslutningsforslag - EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser

(Eventuelt) Meddelelse af resultater22:30

(Eventuelt) Meddelelse af resultater

Hævelse af mødet23:00

Seneste opdatering: 16. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik