Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΠέμπτη 16 Απριλίου 2020 - Παρασκευή 17 Απριλίου 2020184k

  Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Συζητήσεις09:00 - 12:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

Πρώτη ψηφοφορία09:30 - 10:30

Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)

Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020

 ***

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)

Προθεσμία

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)

Προθεσμία

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19

 ***I

Προθεσμία

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

 ***I

Προθεσμία

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

 ***I

Προθεσμία

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 ***I

Προθεσμία

Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:30

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Δεύτερη ψηφοφορία13:30 - 14:30

Κανονισμός για την τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020

 ***

Προθεσμία

Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων17:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τρίτη ψηφοφορία17:00 - 18:00

Προθεσμία

3η ψηφοφορία επί των τροπολογιών - ΚΠΨ - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων20:30

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τέταρτη ψηφοφορία20:30 - 21:30

Προθεσμία

4η ψηφοφορία επί των τροπολογιών - ΚΠΨ - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων22:50

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Λήξη της συνεδρίασης23:00

  Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Πρώτη ψηφοφορία - ψηφοφορίες επί των τροπολογιών09:00 - 10:00

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)

Προθεσμία

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)

Προθεσμία

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19

 ***I

Προθεσμία

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

 ***I

Προθεσμία

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

 ***I

Προθεσμία

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 ***I

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων12:30

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Δεύτερη ψηφοφορία12:30 - 13:30

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή συνδρομής στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης- Άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Λοιπές προσαρμογές

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2020: Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· λήψη άμεσων μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2053(BUD)

Προθεσμία

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για το 2020: μετανάστευση, εισροές προσφύγων και απειλές κατά της ασφάλειας· άμεση λήψη μέτρων στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19· ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - 2020/2056(BUD)

Προθεσμία

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020: παροχή επείγουσας βοήθειας στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU, για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας COVID-19

 ***I

Προθεσμία

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της COVID-19

 ***I

Προθεσμία

Ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

 ***I

Προθεσμία

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 ***I

Προθεσμία

ΚΠΨ - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

(Ενδεχομένως) Τρίτη ψηφοφορία16:00 - 17:00

Προθεσμία

(Ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Ή
(Ενδεχομένως) Τελική ψηφοφορία - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

(Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:30

(Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

(Ενδεχομένως) Τέταρτη ψηφοφορία19:30 - 20:30

Προθεσμία

(Ενδεχομένως) Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της
Ή
(Ενδεχομένως) Τελική ψηφοφορία - Προτάσεις ψηφίσματος - Συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της

(Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων22:30

(Ενδεχομένως) Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Λήξη της συνεδρίασης23:00

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου