Päevakord
BrüsselNeljapäev, 16. aprill 2020 - Reede, 17. aprill 2020179k

  Neljapäev, 16. aprill 2020

Arutelud09:00 - 12:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:30

Hääletus kiireloomulise arutelu korraldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020

 ***

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)

Tähtaeg

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses

Tähtaeg

Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu

 ***I

Tähtaeg

Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

 ***I

Tähtaeg

Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile

 ***I

Tähtaeg

Meditsiiniseadmed

 ***I

Tähtaeg

ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Tulemuste teatavakstegemine13:30

Tulemuste teatavakstegemine

Teine hääletusvoor13:30 - 14:30

Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020

 ***

Tähtaeg

ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Tulemuste teatavakstegemine17:00

Tulemuste teatavakstegemine

Kolmas hääletusvoor17:00 - 18:00

Tähtaeg

Muudatusettepanekute hääletamine III – resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Tulemuste teatavakstegemine20:30

Tulemuste teatavakstegemine

Neljas hääletusvoor20:30 - 21:30

Tähtaeg

Muudatusettepanekute hääletamine IV – resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Tulemuste teatavakstegemine22:50

Tulemuste teatavakstegemine

Istungi lõpetamine23:00

  Reede, 17. aprill 2020

Esimene hääletusvoor – muudatusettepanekute hääletamine09:00 - 10:00

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)

Tähtaeg

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses

Tähtaeg

Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu

 ***I

Tähtaeg

Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

 ***I

Tähtaeg

Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile

 ***I

Tähtaeg

Meditsiiniseadmed

 ***I

Tulemuste teatavakstegemine12:30

Tulemuste teatavakstegemine

Teine hääletusvoor12:30 - 13:30

Lõpphääletused

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2053(BUD)

Tähtaeg

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: ränne, pagulaste sissevool ja julgeolekuohud; COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine – 2020/2056(BUD)

Tähtaeg

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses

Tähtaeg

Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu

 ***I

Tähtaeg

Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

 ***I

Tähtaeg

Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile

 ***I

Tähtaeg

Meditsiiniseadmed

 ***I

Tähtaeg

Resolutsiooni ühisettepanek – ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu

Tulemuste teatavakstegemine16:00

Tulemuste teatavakstegemine

(võimalik) Kolmas hääletusvoor16:00 - 17:00

Tähtaeg

(võimalik) Muudatusettepanekute hääletamine (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
VÕI
(võimalik) Lõpphääletus (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks

(võimalik) Tulemuste teatavakstegemine19:30

(võimalik) Tulemuste teatavakstegemine

(võimalik) Neljas hääletusvoor19:30 - 20:30

Tähtaeg

(võimalik) Muudatusettepanekute hääletamine (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks
VÕI
(võimalik) Lõpphääletus (resolutsiooni ettepanekud) – ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks

(võimalik) Tulemuste teatavakstegemine22:30

(võimalik) Tulemuste teatavakstegemine

Istungi lõpetamine23:00

Viimane päevakajastamine: 16. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika