Agenda
BrusselDonderdag 16 april 2020 - Vrijdag 17 april 2020187k

  Donderdag 16 april 2020

Debatten09:00 - 12:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

Eerste stemming09:30 - 10:30

Stemmingen over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020

 ***

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)

Deadline

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Deadline

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

 ***I

Deadline

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

 ***I

Deadline

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken

 ***I

Deadline

Medische hulpmiddelen

 ***I

Deadline

Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

Bekendmaking van de uitslag13:30

Bekendmaking van de uitslag

Tweede stemming13:30 - 14:30

Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020

 ***

Deadline

Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

Bekendmaking van de uitslag17:00

Bekendmaking van de uitslag

Derde stemming17:00 - 18:00

Deadline

Stemmingen over amendementen III - Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

Bekendmaking van de uitslag20:30

Bekendmaking van de uitslag

Vierde stemming20:30 - 21:30

Deadline

Stemmingen over amendementen IV - Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

Bekendmaking van de uitslag22:50

Bekendmaking van de uitslag

Sluiting van de vergadering23:00

  Vrijdag 17 april 2020

Eerste stemming - stemmingen over amendementen09:00 - 10:00

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)

Deadline

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Deadline

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

 ***I

Deadline

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

 ***I

Deadline

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken

 ***I

Deadline

Medische hulpmiddelen

 ***I

Bekendmaking van de uitslag12:30

Bekendmaking van de uitslag

Tweede stemming12:30 - 13:30

Eindstemmingen

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2020: Bijstand aan Griekenland naar aanleiding van verhoogde migratiedruk - Onmiddellijke maatregelen in de context van de uitbraak van COVID-19 - Steun aan wederopbouw na de aardbeving in Albanië - Andere wijzigingen

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2053(BUD)

Deadline

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2020: met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen; onmiddellijke maatregelen in het kader van de COVID-19-uitbraak; versterking van het Europees Openbaar Ministerie - 2020/2056(BUD)

Deadline

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

Deadline

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

 ***I

Deadline

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

 ***I

Deadline

Specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te beperken

 ***I

Deadline

Medische hulpmiddelen

 ***I

Deadline

Gezamenlijke ontwerpresolutie - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

Bekendmaking van de uitslag16:00

Bekendmaking van de uitslag

(Eventueel) Derde stemming16:00 - 17:00

Deadline

(Eventueel) Stemmingen over amendementen - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
OF
(Eventueel) Eindstemming - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

(Eventueel) Bekendmaking van de uitslag19:30

(Eventueel) Bekendmaking van de uitslag

(Eventueel) Vierde stemming19:30 - 20:30

Deadline

(Eventueel) Stemmingen over amendementen - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden
OF
(Eventueel) Eindstemming - Ontwerpresoluties - Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden

(Eventueel) Bekendmaking van de uitslag22:30

(Eventueel) Bekendmaking van de uitslag

Sluiting van de vergadering23:00

Laatst bijgewerkt op: 16 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid