Dnevni red
BruseljČetrtek, 16. april 2020 - Petek, 17. april 2020181k

  Četrtek, 16. april 2020

Razprave09:00 - 12:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Prvo glasovanje09:30 - 10:30

Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)

Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020

 ***

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19

Rok

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)

Rok

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)

Rok

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

Rok

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

 ***I

Rok

Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

 ***I

Rok

Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture

 ***I

Rok

Medicinski pripomočki

 ***I

Rok

Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Razglasitev izida 13:30

Razglasitev izida

Drugo glasovanje13:30 - 14:30

Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020

 ***

Rok

Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Razglasitev izida 17:00

Razglasitev izida

Tretje glasovanje17:00 - 18:00

Rok

Tretje glasovanje o predlogih sprememb – skupni predlog resolucije – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Razglasitev izida 20:30

Razglasitev izida

Četrto glasovanje20:30 - 21:30

Rok

Četrto glasovanje o predlogih sprememb – skupni predlog resolucije – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Razglasitev izida 22:50

Razglasitev izida

Zaključek seje23:00

  Petek, 17. april 2020

Prvo glasovanje – glasovanje o predlogih sprememb09:00 - 10:00

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19

Rok

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)

Rok

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)

Rok

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

Rok

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

 ***I

Rok

Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

 ***I

Rok

Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture

 ***I

Rok

Medicinski pripomočki

 ***I

Razglasitev izida 12:30

Razglasitev izida

Drugo glasovanje12:30 - 13:30

Končno glasovanje

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji pri odzivanju na povečani migracijski pritisk – takojšnji ukrepi ob izbruhu COVID-19 – podpora za popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19

Rok

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2053(BUD)

Rok

Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: migracije, pritok beguncev in varnostnih groženj; takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19; povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 2020/2056(BUD)

Rok

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

Rok

Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

 ***I

Rok

Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19

 ***I

Rok

Posebni ukrepi za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture

 ***I

Rok

Medicinski pripomočki

 ***I

Rok

Skupni predlog resolucije - Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

Razglasitev izida 16:00

Razglasitev izida

(Predvidoma) Tretje glasovanje16:00 - 17:00

Rok

(Predvidoma) Glasovanje o predlogih sprememb – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
ALI
(Predvidoma) Končno glasovanje – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

(Predvidoma) Razglasitev izida19:30

(Predvidoma) Razglasitev izida

(Predvidoma) Četrto glasovanje19:30 - 20:30

Rok

(Predvidoma) Glasovanje o predlogih sprememb – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami
ALI
(Predvidoma) Končno glasovanje – predlogi resolucij – usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

(Predvidoma) Razglasitev izida22:30

(Predvidoma) Razglasitev izida

Zaključek seje23:00

Zadnja posodobitev: 16. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov