Pořad jednání
BruselStředa, 13. května 2020 - Pátek, 15. května 2020259k

  Středa, 13. května 2020

Pokračování zasedání a plán práce15:00

Pokračování zasedání a plán práce

První hlasování15:30 - 16:45

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Lhůta

Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19

 ***I

Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

 ***

Lhůta

Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb

 ***I

Lhůta

Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení)

 ***I

Lhůta

Poplatky za vyžívání přístavní infrastruktury

 ***I

Lhůta

Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

 ***I

Jediná hlasování

Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Černou Horou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře

A9-0018/2020

 ***

LIBEBettina Vollath

Dohoda o postavení jednotek mezi EU a Srbskem o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Srbsku

A9-0019/2020

 ***

LIBEBettina Vollath

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Indií

A9-0096/2020

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ukrajinou

A9-0095/2020

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Dohoda mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

A9-0097/2020

 ***

LIBEPetar Vitanov

Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz

A9-0090/2020

 ***

LIBEOndřej Kovařík

Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

A9-0089/2020

 ***

PECHRosanna Conte

Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek

A9-0088/2020

 ***

PECHClara Aguilera

Zprávy, ke kterým nejsou předloženy pozměňovací návrhy

Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR

A9-0099/2020

BUDGJan Olbrycht, Margarida Marques

Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Německem a Švýcarskem

A9-0006/2020

 ***I

TRANMarkus Ferber

Mezinárodní osobní autokarová a autobusová doprava v příhraničních oblastech: kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem

A9-0007/2020

 ***I

TRANMarkus Ferber

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů ve Spojeném království

A9-0100/2020

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Označování pneumatik: palivová účinnost a další parametry

A9-0094/2020

 ***II

ITREHenna Virkkunen

Lhůta

Minimální požadavky na opětovné využívání vody

A9-0098/2020

 ***II

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Dílčí hlasování o námitce podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Rozhodnutí o udělení absolutoria

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2

A9-0030/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2

A9-0032/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích

A9-0034/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

A9-0042/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL

A9-0045/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2

A9-0046/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail

A9-0055/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí

A9-0064/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice

A9-0061/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

A9-0066/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS

A9-0067/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

A9-0073/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

A9-0074/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

A9-0077/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

A9-0021/2020

CONTMaria Grapini

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie

A9-0027/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

A9-0028/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů

A9-0029/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

A9-0031/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

A9-0033/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

A9-0035/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A9-0038/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

A9-0039/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

A9-0040/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

A9-0041/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

A9-0043/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR

A9-0044/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání

A9-0047/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust

A9-0048/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A9-0049/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)

A9-0050/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

A9-0051/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

A9-0052/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

A9-0053/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut

A9-0054/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu

A9-0056/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond

A9-0057/2020

CONTMichèle Rivasi

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

A9-0058/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

A9-0059/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví

A9-0060/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

A9-0062/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky

A9-0063/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí

A9-0065/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

A9-0068/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury

A9-0069/2020

CONTMonika Hohlmeier

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva

A9-0070/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

A9-0071/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

A9-0072/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

A9-0075/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky

A9-0076/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

A9-0078/2020

CONTTomáš Zdechovský

Společná rozprava16:00 - 19:00

Společná rozprava - Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020 a nový VFR, vlastní zdroje a plán obnovy

Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2020

Lhůta

Nový víceletý finanční rámec, vlastní zdroje a plán obnovy

Oznámení výsledků19:45

Druhé hlasování20:00 - 21:15

První soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

Konečné hlasování o námitce podle článku 112 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

  Čtvrtek, 14. května 2020

Oznámení výsledků09:00

Rozprava09:00 - 10:00

Mimořádné právní předpisy v Maďarsku a jejich dopad na právní stát a základní práva

První hlasování09:30 - 10:45

Druhý soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

Rozpravy10:00 - 12:00

70. výročí Schumanovy deklarace

Používání aplikací pro vysledování kontaktů v boji proti koronaviru

Oznámení výsledků13:15

Druhé hlasování13:30 - 14:45

Konečné hlasování o usneseních o udělení absolutoria

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik pro palivové články a vodík 2

A9-0030/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Clean Sky 2

A9-0032/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích

A9-0034/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

A9-0042/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik ECSEL

A9-0045/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2

A9-0046/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik Shift2Rail

A9-0055/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro životní prostředí

A9-0064/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice

A9-0061/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

A9-0066/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro evropský GNSS

A9-0067/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

A9-0073/2020

CONTRyszard Czarnecki

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

A9-0074/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

A9-0077/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

A9-0021/2020

CONTMaria Grapini

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie

A9-0027/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

A9-0028/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů

A9-0029/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

A9-0031/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

A9-0033/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

A9-0035/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A9-0038/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

A9-0039/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

A9-0040/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

A9-0041/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

A9-0043/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: společný podnik SESAR

A9-0044/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání

A9-0047/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Eurojust

A9-0048/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A9-0049/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC)

A9-0050/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

A9-0051/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

A9-0052/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

A9-0053/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský inovační a technologický institut

A9-0054/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Zásobovací agentura Euratomu

A9-0056/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: osmý, devátý, desátý a jedenáctý Evropský rozvojový fond

A9-0057/2020

CONTMichèle Rivasi

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

A9-0058/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

A9-0059/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský orgán pro bankovnictví

A9-0060/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

A9-0062/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro chemické látky

A9-0063/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí

A9-0065/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

A9-0068/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury

A9-0069/2020

CONTMonika Hohlmeier

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro základní práva

A9-0070/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

A9-0071/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

A9-0072/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

A9-0075/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro léčivé přípravky

A9-0076/2020

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

A9-0078/2020

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU

A9-0079/2020

CONTRyszard Czarnecki

Rozprava14:30 - 15:30

Očkovací látky a terapeutika v kontextu pandemie Covid-19

Oznámení výsledků17:15

Třetí hlasování17:30 - 18:45

Pozměňovací návrhy ke spolupodepsanému NU – Nový VFR, vlastní zdroje a plán obnovy

Konečné hlasování

Lhůta

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2021

A9-0102/2020

BUDGOlivier Chastel

Oznámení výsledků21:00

  Pátek, 15. května 2020

První hlasování09:30 - 10:45

Konečné hlasování o spolupodepsaném NU – nový VFR, vlastní zdroje, plán obnovy

Hlasování o pozměňovacích návrzích ke zprávám

Lhůta

Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19

 ***I

Lhůta

Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb

 ***I

Lhůta

Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení)

 ***I

Lhůta

Poplatky za vyžívání přístavní infrastruktury

 ***I

Lhůta

Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

 ***I

Oznámení výsledků13:15

Druhé hlasování14:15 - 15:30

Konečná hlasování

Lhůta

Makrofinanční pomoc partnerským zemím procesu rozšíření a evropského sousedství v souvislosti s pandemickou krizí COVID-19

 ***I

Lhůta

Dočasná opatření týkající se provozování leteckých služeb

 ***I

Lhůta

Dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí (souhrnní nařízení)

 ***I

Lhůta

Poplatky za vyžívání přístavní infrastruktury

 ***I

Lhůta

Čtvrtý železniční balíček: prodloužení lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

 ***I

Přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání

Oznámení výsledků17:30

(Případně) Třetí hlasování17:45 - 19:00

(Případně) Návrhy usnesení – nový VFR, vlastní zdroje, plán obnovy

(Případně) Oznámení výsledků21:00

Poslední aktualizace: 15. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí