Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 13. maj 2020 - Fredag den 15. maj 2020257k

  Onsdag den 13. maj 2020

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen15:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Første afstemningsrunde15:30 - 16:45

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Frist

Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen

 ***I

Midlertidige foranstaltninger vedrørende europæiske selskabers (SE) og europæiske andelsselskabers (SCE) generalforsamlinger

 ***

Frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester

 ***I

Frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus)

 ***I

Frist

Havneinfrastrukturafgifter

 ***I

Frist

4. jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden

 ***I

Enkelte afstemninger

Statusaftale mellem EU og Montenegro om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro

A9-0018/2020

 ***

LIBEBettina Vollath

Statusaftale mellem EU og Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Serbien

A9-0019/2020

 ***

LIBEBettina Vollath

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Indien

A9-0096/2020

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Ukraine

A9-0095/2020

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Aftale mellem EU og Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

A9-0097/2020

 ***

LIBEPetar Vitanov

Aftale mellem EU og Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

A9-0090/2020

 ***

LIBEOndřej Kovařík

Ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT-konventionen) - Protokol

A9-0089/2020

 ***

PECHRosanna Conte

Fiskeripartnerskabsaftale mellem EF og Mauretanien: fiskerimuligheder og finansiel modydelse. Forlængelse af protokollen

A9-0088/2020

 ***

PECHClara Aguilera

Betænkninger, hvortil der ikke er indgivet ændringsforslag

Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan

A9-0099/2020

BUDGJan Olbrycht, Margarida Marques

International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz

A9-0006/2020

 ***I

TRANMarkus Ferber

International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Italien og Schweiz

A9-0007/2020

 ***I

TRANMarkus Ferber

Det Forenede Kongeriges elektroniske udveksling af fingeraftryksdata

A9-0100/2020

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Mærkning af dæk: brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

A9-0094/2020

 ***II

ITREHenna Virkkunen

Frist

Mindstekrav til genbrug af vand

A9-0098/2020

 ***II

ENVISimona Bonafè

Frist

Opdelt afstemning om indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

Dechargeafgørelser

Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2

A9-0030/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2

A9-0032/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier

A9-0034/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

A9-0042/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL

A9-0045/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler

A9-0046/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail

A9-0055/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur

A9-0064/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

A9-0061/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

A9-0066/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur

A9-0067/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

A9-0073/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

A9-0074/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor

A9-0077/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

A9-0021/2020

CONTMaria Grapini

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

A9-0027/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand

A9-0028/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

A9-0029/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

A9-0031/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

A9-0033/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

A9-0035/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet

A9-0038/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

A9-0039/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

A9-0040/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet

A9-0041/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A9-0043/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet

A9-0044/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

A9-0047/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Eurojust

A9-0048/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling

A9-0049/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)

A9-0050/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

A9-0051/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

A9-0052/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

A9-0053/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

A9-0054/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur

A9-0056/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond

A9-0057/2020

CONTMichèle Rivasi

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

A9-0058/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

A9-0059/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

A9-0060/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)

A9-0062/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur

A9-0063/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

A9-0065/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

A9-0068/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne

A9-0069/2020

CONTMonika Hohlmeier

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

A9-0070/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget

A9-0071/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

A9-0072/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

A9-0075/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur

A9-0076/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

A9-0078/2020

CONTTomáš Zdechovský

Forhandling under ét16:00 - 19:00

Forhandling under ét - Konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 23. april 2020 og ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan

Konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 23. april 2020

Frist

Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan

Meddelelse af resultater19:45

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Første ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger

Endelig afstemning om indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 87708 × MON 89788 × A5547-127

  Torsdag den 14. maj 2020

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling09:00 - 10:00

Undtagelseslovgivning i Ungarn og dens indvirkning på retsstaten og grundlæggende rettigheder

Første afstemningsrunde09:30 - 10:45

Anden ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger

Forhandling10:00 - 12:00

70-året for Schumanerklæringen

Anvendelse af kontaktopsporingsapps i kampen mod coronavirus

Meddelelse af resultater13:15

Anden afstemningsrunde13:30 - 14:45

Endelig afstemning om dechargebeslutninger

Decharge 2018: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2

A9-0030/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2

A9-0032/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Fællesforetagendet for biobaserede industrier

A9-0034/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

A9-0042/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Fællesforetagendet ECSEL

A9-0045/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler

A9-0046/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail

A9-0055/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Decharge 2018: Det Europæiske Miljøagentur

A9-0064/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

A9-0061/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

A9-0066/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Det Europæiske GNSS-Agentur

A9-0067/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

A9-0073/2020

CONTRyszard Czarnecki

Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

A9-0074/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor

A9-0077/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

A9-0021/2020

CONTMaria Grapini

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

A9-0027/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand

A9-0028/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

A9-0029/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

A9-0031/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

A9-0033/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

A9-0035/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet

A9-0038/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

A9-0039/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

A9-0040/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet

A9-0041/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A9-0043/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: SESAR-fællesforetagendet

A9-0044/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

A9-0047/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Eurojust

A9-0048/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling

A9-0049/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)

A9-0050/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

A9-0051/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

A9-0052/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

A9-0053/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

A9-0054/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Euratoms Forsyningsagentur

A9-0056/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond

A9-0057/2020

CONTMichèle Rivasi

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

A9-0058/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

A9-0059/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

A9-0060/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL)

A9-0062/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Kemikalieagentur

A9-0063/2020

CONTRyszard Antoni Legutko

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

A9-0065/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

A9-0068/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne

A9-0069/2020

CONTMonika Hohlmeier

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

A9-0070/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Regionsudvalget

A9-0071/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

A9-0072/2020

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

A9-0075/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Det Europæiske Lægemiddelagentur

A9-0076/2020

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

A9-0078/2020

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Decharge 2018: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol

A9-0079/2020

CONTRyszard Czarnecki

Forhandling14:30 - 15:30

Vacciner og behandlinger i forbindelse med covid-19

Meddelelse af resultater17:15

Tredje afstemningsrunde17:30 - 18:45

Ændringsforslag til fælles underskrevet beslutningsforslag - Ny FFR, egne indtægter og genopretningsplan

Endelig afstemning

Frist

Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021

A9-0102/2020

BUDGOlivier Chastel

Meddelelse af resultater21:00

  Fredag den 15. maj 2020

Første afstemningsrunde09:30 - 10:45

Endelig afstemning om fælles underskrevet beslutningsforslag - Ny flerårig finansiel ramme, egne indtægter og genopretningsplan

Afstemning om ændringsforslagene til betænkningerne

Frist

Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen

 ***I

Frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester

 ***I

Frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus)

 ***I

Frist

Havneinfrastrukturafgifter

 ***I

Frist

4. jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden

 ***I

Meddelelse af resultater13:15

Anden afstemningsrunde14:15 - 15:30

Endelig afstemning

Frist

Makrofinansiel bistand til udvidelses- og naboskabspartnerlande i forbindelse med covid-19-pandemikrisen

 ***I

Frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende driften af lufttrafiktjenester

 ***I

Frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende gyldigheden af certifikater og licenser (omnibus)

 ***I

Frist

Havneinfrastrukturafgifter

 ***I

Frist

4. jernbanepakke: forlængelse af gennemførelsesperioden

 ***I

Overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 (AGRI) Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

Meddelelse af resultater17:30

(Eventuelt) Tredje afstemningsrunde17:45 - 19:00

(Eventuelt) Beslutningsforslag - Ny flerårig finansiel ramme, egne indtægter og genopretningsplan

(Eventuelt) Meddelelse af resultater21:00

Seneste opdatering: 15. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik