Dnevni red
Bruselj
Sreda, 17. junij 2020 - Petek, 19. junij 2020235k

  Sreda, 17. junij 2020

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela15:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Razprave15:15 - 18:00

Rok

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda

Prvo glasovanje16:30 - 17:45

Poročila o imunitetah

Zahteva za odvzem imunitete Gunnarju Becku

A9-0036/2020

JURIAndrzej Halicki

Zahteva za odvzem imunitete Guyu Verhofstadtu

A9-0037/2020

JURIMarie Toussaint

Postopkovni predlogi – člen 200(4) Poslovnika

*** DELI (TRAN A9-0085/2020) – sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom

Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

Rok

Upravno sodelovanje na področju obdavčevanja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19

Rok

Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)

Rok

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede časovnih rokov za zbiranje, preverjanje in pregled zaradi izbruha COVID-19]

Glasovanje o predlogih sprememb

Rok

PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) – Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

Rok

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Razprave19:00 - 21:00

Rok

Konferenca o prihodnosti Evrope

Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji covida-19

Rok

Turizem in promet v letu 2020 in pozneje

Razglasitev izida 20:15

Drugo glasovanje20:30 - 21:45

Eno samo glasovanje

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

A9-0024/2020

 ***

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (resolucija)

A9-0023/2020

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gvinejo Bissau (2019–2024)

A9-0012/2020

 ***

PECHJoão Ferreira

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Gvinejo Bissau (2019–2024) (resolucija)

A9-0013/2020

PECHJoão Ferreira

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

A9-0001/2020

 ***

PECHNuno Melo

Sporazum med EU in Švicarsko konfederacijo o spremembi koncesij Švice v okviru STO (člen XXVIII GATT 1994) v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami

A9-0092/2020

 ***

INTAJörgen Warborn

Zahtevek za financiranje biomedicinskih raziskav za mialgični encefalomielitis

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije

A9-0109/2020

BUDGVictor Negrescu

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji

A9-0105/2020

BUDGJosé Manuel Fernandes

Predlog spremembe proračuna št. 3: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019

A9-0104/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Predlog spremembe proračuna št. 4/2020: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji

A9-0106/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Sklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo

A9-0084/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

Sprememba Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Moldavijo (pristop Hrvaške)

A9-0083/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

Sprememba Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Marokom (pristop Bolgarije in Romunije)

A9-0005/2020

 ***

TRANSven Schulze

Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Jordanijo

A9-0086/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

Sklenitev Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med EU in Kitajsko

A9-0087/2020

 ***

TRANTomasz Piotr Poręba

Sklenitev Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo

A9-0082/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom

A9-0085/2020

 ***

TRANAndor Deli

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – konferenca o prihodnosti Evrope

Rok

Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Rok

Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Rok

Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

  Četrtek, 18. junij 2020

Razglasitev izida 09:00

Razprave09:15 - 11:30

Skupna razprava – izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Zunanjepolitične posledice krize zaradi bolezni COVID-19

Rok

Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga

Odziv EU na možnost izraelske priključitve območij na Zahodnem bregu

Boj proti dezinformacijam glede covida-19 in posledice za svobodo izražanja

Prvo glasovanje10:30 - 11:45

Končno glasovanje

Rok

Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

A9-0117/2020

AFET, INTAKati Piri, Christophe Hansen

Rok

Konferenca o prihodnosti Evrope

Glasovanje o predlogih sprememb

Rok

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Razglasitev izida 14:15

Drugo glasovanje14:30 - 15:45

Glasovanje o predlogih sprememb

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

Razprave14:30 - 16:30

Rok

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

O-000038/2020

KomisijaLIBE

Rok

Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19

Razglasitev izida 18:15

Tretje glasovanje18:30 - 19:45

Končno glasovanje

Rok

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Rok

Sprememba uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

Rok

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Rok

Ustanovitev pododbora za davčna vprašanja

Rok

Ustanovitev posebnega odbora za boj proti raku, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Rok

Ustanovitev posebnega odbora za tuje vmešavanje v demokratične procese v Evropski uniji, tudi dezinformacije, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Rok

Ustanovitev posebnega odbora za umetno inteligenco v digitalni dobi, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Ponovni začetek preiskave zoper predsednika češke vlade zaradi zlorabe sredstev EU

Rok

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Turizem in promet v letu 2020 in pozneje

Razglasitev izida 22:15

  Petek, 19. junij 2020

Prvo glasovanje09:00 - 10:15

Končno glasovanje

Rok

Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih z zaščito živali med prevozom znotraj in izven Unije, in opredelitev njegovih pristojnosti, številčne sestave in mandata

Glasovanje o predlogih sprememb

Rok

Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19

 *

ECON
Rok

Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)

 ***I

AGRINorbert Lins

Rok

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda

Razprava09:15 - 11:00

Prilaščanje zemljišč in krčenje gozdov v Amazoniji

Razglasitev izida 13:30

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Glasovanje o predlogih sprememb

Drugi sveženj predlogov sprememb k predlogom resolucij – Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v okviru krize zaradi covida-19

Razglasitev izida 17:30

Tretje glasovanje17:45 - 19:00

Končno glasovanje

Rok

Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov

Rok

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

A9-0026/2020

ECONPedro Marques

Rok

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

A9-0110/2020

BUDGPierre Larrouturou

Rok

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020

A9-0112/2020

AFETPetras Auštrevičius

Rok

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Rok

Turizem in promet v letu 2020 in pozneje

Rok

Upravno sodelovanje na področju obdavčenja: odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19

 *

ECON
Rok

Izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013)

 ***I

AGRINorbert Lins

Rok

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Rok

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda

Rok

Zakon Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnost, da se EU zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga

Rok

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19

Rok

Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19

Razglasitev izida 21:30

Zadnja posodobitev: 22. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov