Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 17 juni 2020 - Fredagen den 19 juni 2020239k

  Onsdagen den 17 juni 2020

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan15:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Debatt15:15 - 18:00

Tidsfrist

Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död

Första omröstningen16:30 - 17:45

Immunitetsbetänkanden

Begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet

A9-0036/2020

JURIAndrzej Halicki

Begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet

A9-0037/2020

JURIMarie Toussaint

Förslag som rör procedurfrågor – artikel 200.4 i arbetsordningen

*** DEL (TRAN A9-0085/2020) – Ingående av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin

Tidsfrist

Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)

Tidsfrist

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

PIRI, HANSEN (AFET/INTA 12/06) – Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Tidsfrist

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020

Debatt19:00 - 21:00

Tidsfrist

Konferens om Europas framtid

Skydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19

Tidsfrist

Turism och transport under 2020 och därefter

Meddelande av resultat20:15

Andra omröstningen20:30 - 21:45

Samlade omröstningar

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

A9-0024/2020

 ***

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (resolution)

A9-0023/2020

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024)

A9-0012/2020

 ***

PECHJoão Ferreira

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau (2019–2024) (resolution)

A9-0013/2020

PECHJoão Ferreira

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och São Tomé e Príncipe

A9-0001/2020

 ***

PECHNuno Melo

Avtalet mellan EU och Schweiz om ändring av Schweiz WTO-medgivanden (artikel XXVIII i Gatt 1994) avseende kryddat kött

A9-0092/2020

 ***

INTAJörgen Warborn

Förfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ

A9-0109/2020

BUDGVictor Negrescu

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike

A9-0105/2020

BUDGJosé Manuel Fernandes

Ändringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019

A9-0104/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Ändringsbudget nr 4/2020: Förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike

A9-0106/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Ingående av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien

A9-0084/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

Ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien (Kroatiens anslutning)

A9-0083/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning)

A9-0005/2020

 ***

TRANSven Schulze

Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien

A9-0086/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

Avtal mellan EU och Kina om civil luftfartssäkerhet

A9-0087/2020

 ***

TRANTomasz Piotr Poręba

Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien

A9-0082/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

Ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel

A9-0085/2020

 ***

TRANAndor Deli

Omröstning om ändringsförslag

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Konferensen om Europas framtid

Tidsfrist

Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

Tidsfrist

Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

Tidsfrist

Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

  Torsdagen den 18 juni 2020

Meddelande av resultat09:00

Debatt09:15 - 11:30

Gemensam debatt – Uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Covid-19-krisens konsekvenser för utrikespolitiken

Tidsfrist

Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

EU:s reaktion på Israels eventuella annektering av delar av Västbanken

Motverkande av desinformation under covid-19-krisen och inverkan på yttrandefriheten

Första omröstningen10:30 - 11:45

Slutomröstning

Tidsfrist

Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

A9-0117/2020

AFET, INTAKati Piri, Christophe Hansen

Tidsfrist

Konferens om Europas framtid

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Meddelande av resultat14:15

Andra omröstningen14:30 - 15:45

Omröstning om ändringsförslag

Bankunionen – årsrapport 2019

Riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

Debatt14:30 - 16:30

Tidsfrist

Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet

O-000037/2020

RådetLIBE

O-000038/2020

KommissionenLIBE

Tidsfrist

Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen

Meddelande av resultat18:15

Tredje omröstningen18:30 - 19:45

Slutomröstning

Tidsfrist

EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020

Tidsfrist

Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

Tidsfrist

Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Tidsfrist

Tillsättande av ett underutskott för beskattning

Tidsfrist

Tillsättande av ett särskilt utskott för kampen mot cancer och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

Tidsfrist

Tillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

Tidsfrist

Tillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod

Omröstning om ändringsförslag

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter

Tidsfrist

Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Turism och transport under 2020 och därefter

Meddelande av resultat22:15

  Fredagen den 19 juni 2020

Första omröstningen09:00 - 10:15

Slutomröstning

Tidsfrist

Tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka anklagelser om överträdelser av unionsrätten och fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om skydd av djur under transport inom och utanför unionen, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin

 *

ECON
Tidsfrist

Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)

 ***I

AGRINorbert Lins

Tidsfrist

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Första omgången ändringsförslag till resolutionsförslag – Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död

Debatt09:15 - 11:00

Markrofferi och avskogning i Amazonas

Meddelande av resultat13:30

Andra omröstningen13:45 - 15:00

Omröstning om ändringsförslag

Andra omgången ändringsförslag till resolutionsförslag – Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av
att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet

Ändringsförslag till resolutionsförslag – europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen

Meddelande av resultat17:30

Tredje omröstningen17:45 - 19:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Återupptagandet av utredningen av Tjeckiens premiärminister för missbruk av EU-medel och potentiella intressekonflikter

Tidsfrist

Bankunionen – årsrapport 2019

A9-0026/2020

ECONPedro Marques

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III

A9-0110/2020

BUDGPierre Larrouturou

Tidsfrist

Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det östliga partnerskapet inför toppmötet i juni 2020

A9-0112/2020

AFETPetras Auštrevičius

Tidsfrist

Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Tidsfrist

Turism och transport under 2020 och därefter

Tidsfrist

Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin

 *

ECON
Tidsfrist

Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)

 ***I

AGRINorbert Lins

Tidsfrist

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Tidsfrist

Protesterna mot rasism till följd av George Floyds död

Tidsfrist

Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

Tidsfrist

Situationen i Schengenområdet efter covid-19-utbrottet

Tidsfrist

Europeiskt skydd av gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen

Meddelande av resultat21:30

Senaste uppdatering: 23 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy