Pořad jednání
Brusel
Středa, 8. července 2020 - Pátek, 10. července 2020227k

  Středa, 8. července 2020

Pokračování zasedání a plán práce14:00

Pokračování zasedání a plán práce

Rozpravy14:15 - 17:45

Představení pracovního programu německého předsednictví

První hlasování16:30 - 17:45

První hlasování

Tajné hlasování

Návrh na jmenování Helgy Bergerové členkou Účetního dvora

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

***I (ENVI) Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji

Jediná hlasování

Změna nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Mezinárodní a domácí únosy dětí z EU jedním z rodičů v Japonsku

Práva osob s mentálním postižením a jejich rodin během krize COVID-19

Hlasování o procesních návrzích (čl. 67 odst. 1 jednacího řádu)

Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na prosazování

Denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Změna směrnic (EU) 2017/2455 a (EU)2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky - výroční zpráva za rok 2018

Rozpravy19:00 - 21:00

Lhůta

Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj

Lhůta

Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19

Oznámení výsledků20:00

Oznámení výsledků

Druhé hlasování20:30 - 21:45

Druhé hlasování

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Lhůta

Zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a požadavky na prosazování

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Lhůta

Denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Lhůta

Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Ochrana finančních zájmů Evropské unie - boj proti podvodům - výroční zpráva za rok 2018

  Čtvrtek, 9. července 2020

Oznámení výsledků09:00

Oznámení výsledků

První hlasování09:15 - 10:30

První hlasování

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj

Rozpravy09:15 - 11:30

SR –Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Výroční zpráva o lidských právech za rok 2019

Stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka

Situace v Bělorusku

Oznámení výsledků14:15

Oznámení výsledků

Druhé hlasování14:30 - 15:45

Druhé hlasování

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Lhůta

Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu s ohledem na rozšířením onemocnění COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Lhůta

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Lhůta

Návrh opravného rozpočtu č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Strategie v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19

Rozpravy14:30 - 16:30

Lhůta

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

O-000044/2020

KomiseENVI

Podpora procesu začleňování Romů v Evropě v příštím desetiletí

Současný stav jednání Rady o nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

Oznámení výsledků18:15

Oznámení výsledků

Třetí hlasování18:30 - 19:45

Třetí hlasování

Konečná hlasování

Lhůta

Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Lhůta

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Lhůta

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Lhůta

Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Lhůta

Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení - Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

Lhůta

Uzavření projednávané dohody mezi EU a Novým Zélandem o výměně osobních údajů za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu

Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení – Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

  Pátek, 10. července 2020

Oznámení výsledků09:00

Oznámení výsledků

Rozpravy09:15 - 11:00

Připomínka událostí v Srebrenici – 25. výročí

Lhůta

Kulturní oživení Evropy

Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19

O-000035/2020

KomiseREGI

První hlasování09:45 - 11:00

První hlasování

Konečná hlasování

Lhůta

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Lhůta

Návrh opravného rozpočtu č. 5 na rozpočtový rok 2020: pokračující podpora uprchlíkům a hostitelským komunitám v reakci na syrskou krizi v Jordánsku, Libanonu a Turecku

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Lhůta

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020: pokračování humanitární pomoci pro uprchlíky v Turecku

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně flumioxazinu

Lhůta

Komplexní evropský přístup ke skladování energie

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Lhůta

Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji

Oznámení výsledků13:30

Oznámení výsledků

Druhé hlasování14:15 - 15:30

Druhé hlasování

Konečná hlasování

Lhůta

Uzavření projednávané dohody mezi EU a Novým Zélandem o výměně osobních údajů za účelem boje proti závažné trestné činnosti a terorismu

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Lhůta

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

Lhůta

Přechodná ustanovení s cílem řešit dopad krize COVID-19 (změna nařízení (EU) 2016/1628)

 ***I

Lhůta

Provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji

 ***I

Lhůta

Komplexní politika Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další aktuální vývoj

Lhůta

Strategie EU v oblasti veřejného zdraví po skončení pandemie COVID-19

Oznámení výsledků18:00

Oznámení výsledků

Poslední aktualizace: 8. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí