Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Reede, 10. juuli 2020220k

  Kolmapäev, 8. juuli 2020

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine14:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Arutelud14:15 - 17:45

Saksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus

Esimene hääletusvoor16:30 - 17:45

Esimene hääletusvoor

Salajased hääletused

Helga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

***I (ENVI) Üleminekusätted toimetulekuks COVID-19 kriisi mõjuga (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine

Tervikhääletus

Määruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Määruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

ELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis

Intellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID-19 kriisi ajal

Menetlusega seotud ettepanekute hääletused (kodukorra artikli 67 lõige 1)

Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine

Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga

Muudatusettepanekute hääletamine

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne

Arutelud19:00 - 21:00

Tähtaeg

Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud

Tähtaeg

ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi

Tulemuste teatavaks tegemine20:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor20:30 - 21:45

Teine hääletusvoor

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

Erinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Tähtaeg

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Tähtaeg

Kohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

  Neljapäev, 9. juuli 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Esimene hääletusvoor09:15 - 10:30

Esimene hääletusvoor

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud

Arutelud09:15 - 11:30

Ühine arutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused

2019. aasta inimõiguste aruanne

Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll

Olukord Valgevenes

Tulemuste teatavaks tegemine14:15

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Teine hääletusvoor

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Tähtaeg

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Tähtaeg

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi

Arutelud14:30 - 16:30

Tähtaeg

Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

O-000044/2020

KomisjonENVI

Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul

Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

Tulemuste teatavaks tegemine

Kolmas hääletusvoor18:30 - 19:45

Kolmas hääletusvoor

Lõpphääletused

Tähtaeg

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Tähtaeg

2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Tähtaeg

Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine

Tähtaeg

ELi ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga

Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

  Reede, 10. juuli 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Arutelud09:15 - 11:00

Srerbrenica mälestamine – 25. aastapäev

Tähtaeg

Euroopa kultuuriline taastumine

Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel

O-000035/2020

KomisjonREGI

Esimene hääletusvoor09:45 - 11:00

Esimene hääletusvoor

Lõpphääletused

Tähtaeg

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Tähtaeg

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis asuvatele pagulastele

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin

Tähtaeg

Terviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Tähtaeg

Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine

Muudatusettepanekute hääletamine

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine

Tulemuste teatavaks tegemine13:30

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor14:15 - 15:30

Teine hääletusvoor

Lõpphääletused

Tähtaeg

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Tähtaeg

Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

Tähtaeg

Üleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)

 ***I

Tähtaeg

Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine

 ***I

Tähtaeg

Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud

Tähtaeg

ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi

Tulemuste teatavaks tegemine18:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika