Dnevni red
Bruxelles
Srijeda, 8. srpnja 2020. - Petak, 10. srpnja 2020.225k

  Srijeda, 8. srpnja 2020.

Nastavak zasjedanja i plan rada14:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rasprave14:15 - 17:45

Izlaganje programa aktivnosti njemačkog predsjedanja

Prvo glasovanje 16:30 - 17:45

Prvo glasovanje

Tajno glasovanje

Imenovanje Helge Berger za članicu Revizorskog suda

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.)

***I (ENVI) Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje

Jedinstveno glasovanje

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Međunarodna i domaća roditeljska otmica djece iz EU-a u Japanu

Prava osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19

Glasovanje o postupovnim prijedlozima (članak 67.1)

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa

Glasovanje o amandmanima

Izmjena direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.

Rasprave19:00 - 21:00

Rok

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja

Rok

Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19

Objava rezultata glasovanja20:00

Objava rezultata glasovanja

Drugo glasovanje20:30 - 21:45

Drugo glasovanje

Glasovanje o amandmanima

Rok

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Rok

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Rok

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.

  Četvrtak, 9. srpnja 2020.

Objava rezultata glasovanja09:00

Objava rezultata glasovanja

Prvo glasovanje 09:15 - 10:30

Prvo glasovanje

Glasovanje o amandmanima

Amandmani na prijedloge rezolucija - Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza

Amandmani na prijedloge rezolucija - Sveobuhvatna politika Unije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - Akcijski plan Komisije i drugi nedavni događaji

Rasprave09:15 - 11:30

Zajednička rasprava - Iizjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019.

Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske

Stanje u Bjelarusu

Objava rezultata glasovanja14:15

Objava rezultata glasovanja

Drugo glasovanje14:30 - 15:45

Drugo glasovanje

Glasovanje o amandmanima

Rok

Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Rok

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

Rok

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj

Amandmani na prijedloge rezolucija - Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19

Rasprave14:30 - 16:30

Rok

Strategija održivosti za kemikalije

O-000044/2020

KomisijaENVI

Poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće

Trenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Objava rezultata glasovanja18:15

Objava rezultata glasovanja

Treće glasovanje18:30 - 19:45

Treće glasovanje

Konačno glasovanje

Rok

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Rok

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Rok

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Rok

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Rok

Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza

Glasovanje o amandmanima

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavak 2. i člankom 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin

Amandmani na prijedloge rezolucija - Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu

Rok

Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u postupku pregovora

Amandmani na prijedloge rezolucija - Strategija održivosti za kemikalije

  Petak, 10. srpnja 2020.

Objava rezultata glasovanja09:00

Objava rezultata glasovanja

Rasprave09:15 - 11:00

Sjećanje na Srebrenicu - 25. obljetnica

Rok

Kulturni oporavak Europe

Uloga kohezijske politike u ublažavanju socioekonomskih posljedica uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19

O-000035/2020

KomisijaREGI

Prvo glasovanje 09:45 - 11:00

Prvo glasovanje

Konačno glasovanje

Rok

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Rok

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke tijekom 2020. radi nastavka pružanja humanitarne potpore za izbjeglice u Turskoj

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Određene uporabe kromova trioksida

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin

Rok

Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Rok

Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu

Glasovanje o amandmanima

Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje

Objava rezultata glasovanja13:30

Objava rezultata glasovanja

Drugo glasovanje14:15 - 15:30

Drugo glasovanje

Konačno glasovanje

Rok

Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u postupku pregovora

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Rok

Strategija održivosti za kemikalije

Rok

Prijelazne odredbe kako bi se odgovorilo na učinak krize oko bolesti COVID-19 (izmjena Uredbe (EU) 2016/1628)

 ***I

Rok

Provedba kliničkih ispitivanja i nabava lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje

 ***I

Rok

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja

Rok

Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19

Objava rezultata glasovanja18:00

Objava rezultata glasovanja

Posljednje ažuriranje: 8. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti