Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.228k

  Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d.

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka14:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Diskusijos14:15 - 17:45

Pirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas

Pirmasis balsavimas16:30 - 17:45

Pirmasis balsavimas

Slaptas balsavimas

Helgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1628)


***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas

Vienas balsavimas

Dalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datų keitimas dėl COVID-19 krizės protrūkio

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Tarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje

Protinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu

Balsavimas dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis)

Konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

Balsavimas dėl pakeitimų

Dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos

2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

Diskusijos19:00 - 21:00

Galutinis terminas

Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

Galutinis terminas

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19

Rezultatų paskelbimas20:00

Rezultatų paskelbimas

Antrasis balsavimas20:30 - 21:45

Antrasis balsavimas

Balsavimas dėl pakeitimų

Galutinis terminas

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Galutinis terminas

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Galutinis terminas

Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu

  Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 9 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Rezultatų paskelbimas

Pirmasis balsavimas09:15 - 10:30

Pirmasis balsavimas

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos bei pabėgėlių krizė

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Visapusiškos Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika. Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

Diskusijos09:15 - 11:30

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai

2019 m. metinė žmogaus teisių ataskaita

Stabilumas ir saugumas rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir neigiamas Turkijos vaidmuo

Padėtis Baltarusijoje

Rezultatų paskelbimas14:15

Rezultatų paskelbimas

Antrasis balsavimas14:30 - 15:45

Antrasis balsavimas

Balsavimas dėl pakeitimų

Galutinis terminas

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Galutinis terminas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Galutinis terminas

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Tolesnis paramos pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms teikimas reaguojant į Sirijos krizės padarinius Jordanijoje, Libane ir Turkijoje

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. ES visuomenės sveiktos strategija po COVID-19 pandemijos

Diskusijos14:30 - 16:30

Galutinis terminas

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

O-000044/2020

KomisijaiENVI

Romų įtraukties proceso skatinimas Europoje per ateinantį dešimtmetį

Derybų Taryboje dėl Reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų dabartinė padėtis

Rezultatų paskelbimas18:15

Rezultatų paskelbimas

Trečiasis balsavimas18:30 - 19:45

Trečiasis balsavimas

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datų keitimas dėl COVID-19 krizės protrūkio

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Galutinis terminas

2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Galutinis terminas

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Galutinis terminas

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Galutinis terminas

Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė

Balsavimas dėl pakeitimų

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

Galutinis terminas

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, sudarymas

Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai. Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

  Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Rezultatų paskelbimas

Diskusijos09:15 - 11:00

Srebrenicos 25-ųjų metinių paminėjimas

Galutinis terminas

Europos kultūros gaivinimas

Sanglaudos politikos vaidmuo kovojant su COVID-19 socialiniais ir ekonominiais padariniais

O-000035/2020

KomisijaiREGI

Pirmasis balsavimas09:45 - 11:00

Pirmasis balsavimas

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Galutinis terminas

2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Galutinis terminas

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Galutinis terminas

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: tam tikrai būdai naudoti chromo trioksidą

Galutinis terminas

Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną

Galutinis terminas

Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Galutinis terminas

Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra

Balsavimas dėl pakeitimų

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio( iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1628)

***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas

Rezultatų paskelbimas13:30

Rezultatų paskelbimas

Antrasis balsavimas14:15 - 15:30

Antrasis balsavimas

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Galutinis terminas

Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti

Galutinis terminas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas)

 ***I

Galutinis terminas

Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas

 ***I

Galutinis terminas

Visapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai

Galutinis terminas

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19

Rezultatų paskelbimas18:00

Rezultatų paskelbimas

Atnaujinta: 2020 m. liepos 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika