Aġenda
Brussell
L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2020 - Il-Ġimgħa, 10 ta' Lulju 2020233k

  L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2020

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma14:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Dibattiti14:15 - 17:45

Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ġermaniża

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni16:30 - 17:45

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

Nomina ta' Helga Berger bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

***I (ENVI) Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628)

***I (ENVI) It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus

Votazzjonijiet uniċi

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Emenda tar-Regolament (UE) 2017/2454 f'dak li jirrigwarda d-dati tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Ħtif internazzjonali u nazzjonali ta' tfal tal-Unjoni minn ġenitur fil-Ġappun

Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità intellettwali u l-familji tagħhom fil-kriżi tal-COVID-19

Votazzjonijiet dwar mozzjonijiet proċedurali (Artikolu 67.1)

Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar

Il-ħinijiet ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi

Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Emendar tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 fir-rigward tad-dati tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni minħabba t-tifqigħa tal-kriżi tal-COVID-19

Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019

Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018

Dibattiti19:00 - 21:00

Skadenza

Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra

Skadenza

L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19

Tħabbir tar-riżultati20:00

Tħabbir tar-riżultati

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni20:30 - 21:45

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Skadenza

Regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u rekwiżiti tal-infurzar

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Skadenza

Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Skadenza

Adattament għall-iżviluppi fis-settur tat-transport bit-triq

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018

  Il-Ħamis, 9 ta' Lulju 2020

Tħabbir tar-riżultati09:00

Tħabbir tar-riżultati

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni09:15 - 10:30

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u r-refuġjati

Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu - Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi riċenti oħra

Dibattiti09:15 - 11:30

DK - Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Ir-Rapport Annwali tal-2019 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

L-Istabbiltà u s-Sigurtà fil-Lvant tal-Mediterran u r-rwol negattiv tat-Turkija

Is-sitwazzjoni fil-Belarussja

Tħabbir tar-riżultati14:15

Tħabbir tar-riżultati

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni14:30 - 15:45

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Skadenza

Inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: miżuri temporanji dwar il-limiti ta' żmien għall-istadji ta' ġbir, verifika u eżami fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Skadenza

Linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri

Skadenza

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 5 tal-baġit ġenerali għall-2020 Tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja

Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - XXX

Dibattiti14:30 - 16:30

Skadenza

Strateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi

O-000044/2020

KummissjoniENVI

Tisħiħ tal-proċess ta' inklużjoni tar-Rom fl-Ewropa għad-deċennju li jmiss

Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-Kunsill rigward ir-Regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri

Tħabbir tar-riżultati18:15

Tħabbir tar-riżultati

It-tielet sessjoni ta' votazzjoni18:30 - 19:45

It-tielet sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Emenda tad-Direttivi (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Skadenza

Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Skadenza

Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Skadenza

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Skadenza

Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3): Sustanzi attivi, inkluż il-flumioxazine

Emendi għal Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Reviżjoni tal-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

Skadenza

Konklużjoni ta' ftehim bejn l-UE u New Zealand, li qed jiġi negozjat, dwar l-iskambju ta' data personali għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu

Emendi għal Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Strateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi

  Il-Ġimgħa, 10 ta' Lulju 2020

Tħabbir tar-riżultati09:00

Tħabbir tar-riżultati

Dibattiti09:15 - 11:00

Kommemorazzjoni ta' Srebrenica - il-25 anniversarju

Skadenza

L-irkupru kulturali tal-Ewropa

Ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fl-indirizzar tar-riperkussjonijiet soċjoekonommiċi tal-COVID-19

O-000035/2020

KummissjoniREGI

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni09:45 - 11:00

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Skadenza

Abbozz ta' baġit emendatorju nru 5 tal-baġit ġenerali għall-2020 Tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Skadenza

Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2020 biex jitkompla l-appoġġ umanitarju lir-refuġjati fit-Turkija

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3): Ċerti użi tat-triossidu tal-kromu

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3): Sustanzi attivi, inkluż il-flumioxazine

Skadenza

Approċċ Ewropew komprensiv għall-ħżin tal-enerġija

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Skadenza

Reviżjoni tal-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628)

***I (ENVI) It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus

Tħabbir tar-riżultati13:30

Tħabbir tar-riżultati

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni14:15 - 15:30

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Konklużjoni ta' ftehim bejn l-UE u New Zealand, li qed jiġi negozjat, dwar l-iskambju ta' data personali għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Skadenza

Strateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi

Skadenza

Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628)

 ***I

Skadenza

It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus

 ***I

Skadenza

Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra

Skadenza

L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19

Tħabbir tar-riżultati18:00

Tħabbir tar-riżultati

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Lulju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza