Agenda
Brussel
Woensdag 8 juli 2020 - Vrijdag 10 juli 2020227k

  Woensdag 8 juli 2020

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden14:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Debatten14:15 - 17:45

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap

Eerste stemming16:30 - 17:45

Eerste stemming

Geheime stemming

Benoeming van Helga Berger tot lid van de Rekenkamer

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

***I (ENVI) Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen

Enkele stemming

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata als gevolg van de COVID-19-crisis

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Internationale en nationale ontvoering van EU-kinderen in Japan

De rechten van personen met een verstandelijke handicap en hun familie tijdens de COVID-19-crisis

Stemming over procedurele moties (artikel 67, lid 1, van het Reglement)

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door middel van tachografen

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

Stemming over amendementen

Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018

Debatten19:00 - 21:00

Deadline

Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Deadline

EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19

Bekendmaking van de uitslag20:00

Bekendmaking van de uitslag

Tweede stemming20:30 - 21:45

Tweede stemming

Stemming over amendementen

Deadline

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Deadline

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden, en positionering door middel van tachografen

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Deadline

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018

  Donderdag 9 juli 2020

Bekendmaking van de uitslag09:00

Bekendmaking van de uitslag

Eerste stemming09:15 - 10:30

Eerste stemming

Stemming over amendementen

Amendementen op de ontwerpresoluties - Humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis

Amendementen op de ontwerpresoluties - Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Debatten09:15 - 11:30

Gezamenlijk debat - Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Jaarverslag 2019 over de mensenrechten

Stabiliteit en veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije

De situatie in Belarus

Bekendmaking van de uitslag14:15

Bekendmaking van de uitslag

Tweede stemming14:30 - 15:45

Tweede stemming

Stemming over amendementen

Deadline

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Deadline

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië

Amendementen op de ontwerpresoluties - EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19

Debatten14:30 - 16:30

Deadline

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen

O-000044/2020

CommissieENVI

Versterking van het integratieproces van de Roma in Europa in het komende decennium

Stand van zaken bij de onderhandelingen in de Raad over de verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Bekendmaking van de uitslag18:15

Bekendmaking van de uitslag

Derde stemming18:30 - 19:45

Derde stemming

Eindstemming

Deadline

Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Deadline

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Deadline

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Deadline

Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Deadline

De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis

Stemming over amendementen

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine

Amendementen op de ontwerpresoluties - Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

Deadline

Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

Amendementen op de ontwerpresoluties - Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen

  Vrijdag 10 juli 2020

Bekendmaking van de uitslag09:00

Bekendmaking van de uitslag

Debatten09:15 - 11:00

Herdenking Srebrenica - 25 jaar geleden

Deadline

Cultureel herstel van Europa

De rol van het cohesiebeleid bij de aanpak van de sociaal-economische gevolgen van COVID-19

O-000035/2020

CommissieREGI

Eerste stemming09:45 - 11:00

Eerste stemming

Eindstemming

Deadline

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Deadline

Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine

Deadline

Een alomvattende Europese benadering van energieopslag

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Deadline

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

Stemming over amendementen

Overgangsbepalingen met het oog op de aanpak van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen

Bekendmaking van de uitslag13:30

Bekendmaking van de uitslag

Tweede stemming14:15 - 15:30

Tweede stemming

Eindstemming

Deadline

Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Deadline

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen

Deadline

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

 ***I

Deadline

Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen

 ***I

Deadline

Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen

Deadline

EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19

Bekendmaking van de uitslag18:00

Bekendmaking van de uitslag

Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid