Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 8 iulie 2020 - Vineri, 10 iulie 2020227k

  Miercuri, 8 iulie 2020

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor14:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Dezbateri14:15 - 17:45

Prezentarea programului de activități al Președinției germane

Prima sesiune de votare16:30 - 17:45

Prima sesiune de votare

Voturi secrete

Nominalizarea Helgăi Berger la funcția de membru al Curții de Conturi

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

***I (ENVI) Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628]

***I (ENVI) Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19

Voturi unice

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia

Drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și ale familiilor lor în cadrul crizei COVID-19

Votarea moțiunilor de procedură [articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)]

Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier

Votarea amendamentelor

Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018

Dezbateri19:00 - 21:00

Termen

O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente

Termen

Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice

Anunțarea rezultatelor20:00

Anunțarea rezultatelor

A doua sesiune de votare20:30 - 21:45

A doua sesiune de votare

Votarea amendamentelor

Termen

Cerințe de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Termen

Duratele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Termen

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raportul anual 2018

  Joi, 9 iulie 2020

Anunțarea rezultatelor09:00

Anunțarea rezultatelor

Prima sesiune de votare09:15 - 10:30

Prima sesiune de votare

Votarea amendamentelor

Amendamente la propunerile de rezoluție - Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților

Amendamente la propunerile de rezoluție - O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente

Dezbateri09:15 - 11:30

Dezbatere comună: declarații ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

Raportul anual pe 2019 privind drepturile omului

Stabilitatea și securitatea în estul Mării Mediterane și rolul negativ jucat de Turcia

Situația în Belarus

Anunțarea rezultatelor14:15

Anunțarea rezultatelor

A doua sesiune de votare14:30 - 15:45

A doua sesiune de votare

Votarea amendamentelor

Termen

Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Termen

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Termen

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia

Amendamente la propunerile de rezoluție - Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice

Dezbateri14:30 - 16:30

Termen

Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice

O-000044/2020

ComisiaENVI

Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu

Situația negocierilor din cadrul Consiliului în privința Regulamentului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

Anunțarea rezultatelor18:15

Anunțarea rezultatelor

A treia sesiune de votare18:30 - 19:45

A treia sesiune de votare

Voturi finale

Termen

Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Termen

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Termen

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Termen

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Termen

Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților

Votarea amendamentelor

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul

Amendamente la propunerile de rezoluție - Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene

Termen

Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului

Amendamente la propunerile de rezoluție - Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice

  Vineri, 10 iulie 2020

Anunțarea rezultatelor09:00

Anunțarea rezultatelor

Dezbateri09:15 - 11:00

Comemorarea a 25 de ani de la masacrul de la Srebrenica

Termen

Redresarea culturală a Europei

Rolul politicii de coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de COVID-19

O-000035/2020

ComisiaREGI

Prima sesiune de votare09:45 - 11:00

Prima sesiune de votare

Voturi finale

Termen

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Termen

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Termen

Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Termen

Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: anumite utilizări ale trioxidului de crom

Termen

Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul

Termen

O abordare europeană globală privind stocarea energiei

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Termen

Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene

Votarea amendamentelor

Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628]

***I (ENVI) Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19

Anunțarea rezultatelor13:30

Anunțarea rezultatelor

A doua sesiune de votare14:15 - 15:30

A doua sesiune de votare

Voturi finale

Termen

Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Termen

Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice

Termen

Dispoziții tranzitorii pentru a combate consecințele crizei COVID-19 [modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628]

 ***I

Termen

Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19

 ***I

Termen

O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente

Termen

Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice

Anunțarea rezultatelor18:00

Anunțarea rezultatelor

Ultima actualizare: 8 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate