Program
Brusel
Streda, 8. júla 2020 - Piatok, 10. júla 2020230k

  Streda, 8. júla 2020

Pokračovanie schôdze a program práce14:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Rozpravy14:15 - 17:45

Prezentácia programu činností nemeckého predsedníctva

Prvé hlasovanie16:30 - 17:45

Prvé hlasovanie

Tajné hlasovanie

Návrh na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

***I (ENVI) Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628)

***I (ENVI) Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov

Jediné hlasovania

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Medzinárodné a domáce únosy detí z EÚ v Japonsku

Práva osôb s mentálnym postihnutím počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Hlasovanie o procedurálnych návrhoch

Osobitné pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky na presadzovanie

Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018

Rozpravy19:00 - 21:00

Termín

Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj

Termín

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19

Oznámenie výsledkov20:00

Oznámenie výsledkov

Druhé hlasovanie20:30 - 21:45

Druhé hlasovanie

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Termín

Konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Termín

Denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Termín

Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018

  Štvrtok, 9. júla 2020

Oznámenie výsledkov09:00

Oznámenie výsledkov

Prvé hlasovanie09:15 - 10:30

Prvé hlasovanie

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Komplexná politika Únie v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší aktuálny vývoj

Rozpravy09:15 - 11:30

JD - Vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Výročná správa o ľudských právach za rok 2019

Stabilita a bezpečnosť v Stredozemí a negatívna úloha Turecka

Situácia v Bielorusku

Oznámenie výsledkov14:15

Oznámenie výsledkov

Druhé hlasovanie14:30 - 15:45

Druhé hlasovanie

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Termín

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Termín

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie ochorenia COVID-19

Rozpravy14:30 - 16:30

Termín

Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok

O-000044/2020

KomisiaENVI

Podpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí

Súčasný stav rokovaní Rady o nariadení o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Oznámenie výsledkov18:15

Oznámenie výsledkov

Tretie hlasovanie18:30 - 19:45

Tretie hlasovanie

Záverečné hlasovanie

Termín

Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Termín

Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Termín

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Termín

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Termín

Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: účinné látky vrátane flumioxazínu

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Termín

Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Chemikálie – stratégia udržateľnosti

  Piatok, 10. júla 2020

Oznámenie výsledkov09:00

Oznámenie výsledkov

Rozpravy09:15 - 11:00

Spomienka na Srebrenicu – 25. výročie

Termín

Kultúrna obnova Európy

Úloha politiky súdržnosti pri riešení sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19

O-000035/2020

KomisiaREGI

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Prvé hlasovanie

Záverečné hlasovanie

Termín

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Termín

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020: pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Určité použitia oxidu chrómového

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Účinné látky vrátane flumioxazínu

Termín

Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Termín

Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628)

***I (ENVI) Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov

Oznámenie výsledkov13:30

Oznámenie výsledkov

Druhé hlasovanie14:15 - 15:30

Druhé hlasovanie

Záverečné hlasovanie

Termín

Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Termín

Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok

Termín

Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628)

 ***I

Termín

Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov

 ***I

Termín

Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj

Termín

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19

Oznámenie výsledkov18:00

Oznámenie výsledkov

Posledná úprava: 8. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia