Dnevni red
Bruselj
Sreda, 8. julij 2020 - Petek, 10. julij 2020221k

  Sreda, 8. julij 2020

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela14:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Razprave14:15 - 17:45

Predstavitev programa dejavnosti nemškega predsedstva

Prvo glasovanje16:30 - 17:45

Prvo glasovanje

Tajno glasovanje

Imenovanje Helge Berger za članico Računskega sodišča

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

***I (ENVI) Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava

Eno samo glasovanje

Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Sprememba Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Mednarodne in domače starševske ugrabitve otrok iz EU na Japonskem

Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v času krize zaradi COVID-19

Glasovanje o postopkovnih predlogih (člen 67(1) Poslovnika)

Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

Glasovanje o predlogih sprememb

Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018

Razprave19:00 - 21:00

Rok

Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Rok

Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19

Razglasitev izida 20:00

Razglasitev izida

Drugo glasovanje20:30 - 21:45

Drugo glasovanje

Glasovanje o predlogih sprememb

Rok

Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za izvrševanje

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Rok

Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja položaja s tahografi

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Rok

Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018

  Četrtek, 9. julij 2020

Razglasitev izida 09:00

Razglasitev izida

Prvo glasovanje09:15 - 10:30

Prvo glasovanje

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Celovita politika Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Razprave09:15 - 11:30

Skupna razprava – izjave podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Letno poročilo 2019 o človekovih pravicah

Stabilnost in varnost v Sredozemlju in negativna vloga Turčije

Razmere v Belorusiji

Razglasitev izida 14:15

Razglasitev izida

Drugo glasovanje14:30 - 15:45

Drugo glasovanje

Glasovanje o predlogih sprememb

Rok

Evropska državljanska pobuda: začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Rok

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 – Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19

Razprave14:30 - 16:30

Rok

Trajnostna strategija za kemikalije

O-000044/2020

KomisijaENVI

Krepitev procesa vključevanja Romov v Evropi v naslednjem desetletju

Stanje pogajanj v Svetu o uredbi o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

Razglasitev izida 18:15

Razglasitev izida

Tretje glasovanje18:30 - 19:45

Tretje glasovanje

Končno glasovanje

Rok

Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Rok

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Rok

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Rok

Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Rok

Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

Glasovanje o predlogih sprememb

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Rok

Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija

Predlogi sprememb k predlogom resolucij – Trajnostna strategija za kemikalije

  Petek, 10. julij 2020

Razglasitev izida 09:00

Razglasitev izida

Razprave09:15 - 11:00

Počastitev spomina na Srebrenico – 25. obletnica

Rok

Kulturna obnova Evrope

Vloga kohezijske politike pri obvladovanju socialno-gospodarskih posledic pandemije COVID-19

O-000035/2020

KomisijaREGI

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Prvo glasovanje

Končno glasovanje

Rok

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

Rok

Celovit evropski pristop k shranjevanju energije

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Rok

Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Glasovanje o predlogih sprememb

Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava

Razglasitev izida 13:30

Razglasitev izida

Drugo glasovanje14:15 - 15:30

Drugo glasovanje

Končno glasovanje

Rok

Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Rok

Trajnostna strategija za kemikalije

Rok

Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628)

 ***I

Rok

Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava

 ***I

Rok

Celovita politika Unije na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Rok

Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji covida-19

Razglasitev izida 18:00

Razglasitev izida

Zadnja posodobitev: 9. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov