Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 8 juli 2020 - Fredagen den 10 juli 2020225k

  Onsdagen den 8 juli 2020

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan14:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Debatt14:15 - 17:45

Presentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet

Första omröstningsomgången16:30 - 17:45

Första omröstningsomgången

Slutna omröstningar

Utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

***I (ENVI) Övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19

Samlade omröstningar

Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Internationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan

Rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen

Omröstningar om förslag som rör förfaranden (artikel 67.1 i arbetsordningen)

Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

Omröstning om ändringsförslag

Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018

Debatt19:00 - 21:00

Tidsfrist

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid

Tidsfrist

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19

Meddelande av resultat20:00

Meddelande av resultat

Andra omröstningsomgången20:30 - 21:45

Andra omröstningsomgången

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Tidsfrist

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Tidsfrist

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018

  Torsdagen den 9 juli 2020

Meddelande av resultat09:00

Meddelande av resultat

Första omröstningsomgången09:15 - 10:30

Första omröstningsomgången

Omröstning om ändringsförslag

Första omgången ändringsförslag till resolutionsförslag – Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen

Ändringsförslag till resolutionsförslag - En övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism - kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid

Debatt09:15 - 11:30

Gemensam debatt: Uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter

Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll

Situationen i Belarus

Meddelande av resultat14:15

Meddelande av resultat

Andra omröstningsomgången14:30 - 15:45

Andra omröstningsomgången

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Tidsfrist

Ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

Ändringsförslag till resolutionsförslag – EU:s folkhälsostrategi efter covid-19

Debatt14:30 - 16:30

Tidsfrist

Kemikaliestrategin för hållbarhet

O-000044/2020

KommissionenENVI

Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde

Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

Meddelande av resultat18:15

Meddelande av resultat

Tredje omröstningsomgången18:30 - 19:45

Tredje omröstningsomgången

Slutomröstning

Tidsfrist

Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Tidsfrist

Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Tidsfrist

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Tidsfrist

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Tidsfrist

Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Tidsfrist

Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

Ändringsförslag till resolutionsförslag – Kemikaliestrategin för hållbarhet

  Fredagen den 10 juli 2020

Meddelande av resultat09:00

Meddelande av resultat

Debatt09:15 - 11:00

Hågkomsten av Srebrenica – 25-årsdagen

Tidsfrist

Kulturell återhämtning i Europa

Sammanhållningspolitikens roll när det gäller hanteringen av de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19

O-000035/2020

KommissionenREGI

Första omröstningsomgången09:45 - 11:00

Första omröstningsomgången

Slutomröstning

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Tidsfrist

Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Tidsfrist

Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Viss användning av kromtrioxid

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin

Tidsfrist

En övergripande EU-strategi för energilagring

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Tidsfrist

Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

Omröstning om ändringsförslag

Övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)

***I (ENVI) Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19

Meddelande av resultat13:30

Meddelande av resultat

Andra omröstningsomgången14:15 - 15:30

Andra omröstningsomgången

Slutomröstning

Tidsfrist

Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Tidsfrist

Kemikaliestrategin för hållbarhet

Tidsfrist

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera effekterna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)

 ***I

Tidsfrist

Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19

 ***I

Tidsfrist

En övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid

Tidsfrist

EU:s folkhälsostrategi efter covid-19

Meddelande av resultat18:00

Meddelande av resultat

Senaste uppdatering: 8 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy