Program
Brusel
Štvrtok, 23. júla 2020159k

  Štvrtok, 23. júla 2020

Pokračovanie schôdze a program práce09:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Rozprava09:30 - 12:30

Termín

Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020

Prvé hlasovanie10:30 - 11:45

Prvé hlasovanie

Oznámenie výsledkov13:30

Oznámenie výsledkov

Druhé hlasovanie14:30 - 15:45

Druhé hlasovanie

Oznámenie výsledkov17:30

Oznámenie výsledkov

 
Posledná úprava: 23. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia