Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 14 септември 2020 г. - Четвъртък, 17 септември 2020 г.270k

  Понеделник, 14 септември 2020 г.

Възобновяване на сесията и ред на работа17:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Разисквания17:30 - 22:30

Общо разискване - Полша

Срок

Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford

O-000042/2020

Комисия

Срок

Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

O-000040/2020

СъветENVI

O-000041/2020

КомисияENVI

Срок

Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Срок

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Срок

Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Срок

Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Срок

Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Гласуване19:15 - 20:30

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Тайни гласувания

Назначаване на председател на надзорния комитет за ЦК

A9-0152/2020

ECONIrene Tinagli

Назначаване на независим член на надзорния комитет за ЦК

A9-0151/2020

ECONIrene Tinagli

Назначаване на независим член на надзорния комитет за ЦК

A9-0153/2020

ECONIrene Tinagli

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Текстът още не е приет, възможен срок

Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Проект на коригиращ бюджет №: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс

BUDGMonika Hohlmeier

Единни гласувания

Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови

A9-0140/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Ефективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност

A9-0141/2020

CULTLaurence Farreng

Гласуване на изменения

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог

  Вторник, 15 септември 2020 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания09:15 - 13:00

Срок

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие

Първо гласуване10:30 - 11:45

Гласуване на изменения

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

Обявяване на резултатите14:15

Разискване14:30 - 15:30

Срок

Covid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

Второ гласуване17:00 - 18:15

Окончателно гласуване    

Срок

Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

A9-0143/2020

ENVIStanislav Polčák

Срок

Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог

A9-0129/2020

AFETJavier Nart

Гласуване на изменения

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение)

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Създаване на Фонда за справедлив преход

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

  Сряда, 16 септември 2020 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разискване09:15 - 12:30

Състояние на Съюза

Първо гласуване13:00 - 14:15

Окончателно гласуване    

Срок

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Срок

Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Срок

Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Срок

Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Гласуване на изменения

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

Предложение за резолюция - Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Mаксимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Недостиг на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа

Обявяване на резултатите16:45

Второ гласуване17:30 - 18:45

Окончателно гласуване    

Срок

Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение)

A9-0139/2020

 ***I

ENVIEsther de Lange

Срок

Фонд за справедлив преход

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Срок

Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Гласуване на изменения

(TRAN) - Регламент за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19

Предложения за резолюции - Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие

Предложения за резолюции - Положението в Беларус

Предложения за резолюции - Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални

  Четвъртък, 17 септември 2020 г.

Обявяване на резултатите08:30

Разисквания08:45 - 13:00

Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца

Срок

Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове

O-000039/2020

КомисияENVI

Необходимостта от незабавен и хуманитарен отговор от страна на ЕС на настоящото положение в бежанския лагер в Мория

Първо гласуване09:30 - 10:45

Окончателно гласуване    

Срок

Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Срок

Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда

Срок

Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС

A9-0134/2020

ITRECiarán Cuffe

Срок

Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ проблем

A9-0142/2020

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Срок

Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа

A9-0147/2020

LIBERomeo Franz

Срок

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие

Срок

Положението в Беларус

Срок

Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)

Предложения за резолюции - Хуманитарната ситуация в Мозамбик

Предложения за резолюции - Covid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

Предложения за резолюции - Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове

Обявяване на резултатите12:30

Второ гласуване13:00 - 14:15

Окончателно гласуване    

Срок

Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса

Срок

Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго (ДРК)

Срок

Хуманитарната ситуация в Мозамбик

Текстът още не е приет, възможен срок

Устойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Проект на коригиращ бюджет №: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс

BUDGMonika Hohlmeier

Срок

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в): Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин

Срок

Културно възстановяване на Европа

Срок

Covid-19: Съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар

Срок

Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година за по-зелени градове

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 17 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност