Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 14. september 2020 - Torsdag den 17. september 2020237k

  Mandag den 14. september 2020

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen17:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Forhandling17:30 - 22:30

Forhandling under ét - Polen

Frist

Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

LGBTI-fri områder i Polen inden for rammerne af Rete Lenford-sagen

O-000042/2020

Kommissionen

Frist

Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

O-000040/2020

RådetENVI

O-000041/2020

Kommissionen ENVI

Frist

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Frist

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Frist

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Frist

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Frist

Rapport om EU’s associeringsaftale med Georgien

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Afstemningsrunde19:15 - 20:30

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Hemmelige afstemninger

Udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget

A9-0152/2020

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

A9-0151/2020

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af et uafhængigt medlem af CCP-Tilsynsudvalget

A9-0153/2020

ECONIrene Tinagli

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2020 Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus

BUDGMonika Hohlmeier

Enkelt afstemning

Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne

A9-0140/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere

A9-0141/2020

CULTLaurence Farreng

Afstemning om ændringsforslag

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn

  Tirsdag den 15. september 2020

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling09:15 - 13:00

Frist

Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

Første afstemningsrunde10:30 - 11:45

Afstemning om ændringsforslag

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien

Meddelelse af resultater14:15

Forhandling14:30 - 15:30

Frist

Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked

Anden afstemningsrunde17:00 - 18:15

Endelig afstemning

Frist

EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove

A9-0143/2020

ENVIStanislav Polčák

Frist

Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn

A9-0129/2020

AFETJavier Nart

Afstemning om ændringsforslag

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Typegodkendelse af motorkøretøjer (emissioner under faktisk kørsel)

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

  Onsdag den 16. september 2020

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling09:15 - 12:30

Unionens tilstand

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Endelig afstemning

Frist

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Frist

Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Frist

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Frist

Rapport om EU’s associeringsaftale med Georgien

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Afstemning om ændringsforslag

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

Beslutningsforslag - Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

Meddelelse af resultater16:45

Anden afstemningsrunde17:30 - 18:45

Endelig afstemning

Frist

Typegodkendelse af motorkøretøjer (emission ved faktisk kørsel )

A9-0139/2020

 ***I

ENVIEsther de Lange

Frist

Fonden for Retfærdig Omstilling

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Frist

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Afstemning om ændringsforslag

(TRAN) - Forordning om foranstaltninger til fremme af et bæredygtigt jernbanemarked i lyset af covid-19-pandemien

Beslutningsforslag - Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

Beslutningsforslag - Situationen i Hviderusland

Beslutningsforslag - Situationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj

  Torsdag den 17. september 2020

Meddelelse af resultater08:30

Forhandling08:45 - 13:00

Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn

Frist

Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022

O-000039/2020

Kommissionen ENVI

Behovet for en øjeblikkelig humanitær EU-indsats som reaktion på den nuværende situation i flygtningelejren i Moria

Første afstemningsrunde09:30 - 10:45

Endelig afstemning

Frist

Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Frist

Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse

A9-0134/2020

ITRECiarán Cuffe

Frist

Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem

A9-0142/2020

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Frist

Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa

A9-0147/2020

LIBERomeo Franz

Frist

Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde

Frist

Situationen i Hviderusland

Frist

Situationen i Rusland, forgiftningen af Alekséj Naválnyj

Afstemning om ændringsforslag

Beslutningsforslag - Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Belutningsforslag - Den humanitære situation i Mozambique

Beslutningsforslag - Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked

Beslutningsforslag - Byernes og den grønne infrastrukturs betydning - Det europæiske år for grønnere byer 2022

Meddelelse af resultater12:30

Anden afstemningsrunde13:00 - 14:15

Endelig afstemning

Frist

Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa

Frist

Sagen vedrørende Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Frist

Den humanitære situation i Mozambique

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2020 Forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus

BUDGMonika Hohlmeier

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin

Frist

Kulturel genopbygning af Europa

Frist

Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked

Frist

Byernes og den grønne infrastrukturs betydning – Det europæiske år for grønnere byer 2022

Meddelelse af resultater16:30

Seneste opdatering: 17. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik