Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 14. september 2020 - Neljapäev, 17. september 2020229k

  Esmaspäev, 14. september 2020

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine17:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Arutelud17:30 - 22:30

Ühine arutelu - Poola

Tähtaeg

Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

LGBTI-vabad piirkonnad Poolas seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga

Tähtaeg

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

O-000040/2020

NõukoguENVI

O-000041/2020

KomisjonENVI

Tähtaeg

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Tähtaeg

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Tähtaeg

Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Tähtaeg

Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Tähtaeg

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Hääletus19:15 - 20:30

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Salajased hääletused

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehe ametissenimetamine

A9-0152/2020

ECONIrene Tinagli

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine

A9-0151/2020

ECONIrene Tinagli

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine

A9-0153/2020

ECONIrene Tinagli

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga

 ***I

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8. Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks

BUDGMonika Hohlmeier

Tervikhääletus

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära

A9-0140/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Tõhusad meetmed programmide „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks

A9-0141/2020

CULTLaurence Farreng

Muudatusettepanekute hääletamine

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves

  Teisipäev, 15. september 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud09:15 - 13:00

Tähtaeg

Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas

Esimene hääletusvoor10:30 - 11:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine

Tulemuste teatavaks tegemine14:15

Arutelu14:30 - 15:30

Tähtaeg

COVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule

Teine hääletusvoor17:00 - 18:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel

A9-0143/2020

ENVIStanislav Polčák

Tähtaeg

ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves

A9-0129/2020

AFETJavier Nart

Muudatusettepanekute hääletamine

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused)

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Õiglase ülemineku fondi asutamine

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

  Kolmapäev, 16. september 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelu09:15 - 12:30

Liidu olukord

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Tähtaeg

Laevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Tähtaeg

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Tähtaeg

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Muudatusettepanekute hääletamine

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine

Resolutsiooni ettepanek - Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise ja roma päritolu inimeste suhtes Euroopas levinud negatiivsete hoiakute vastu võitlemise kohta

Tulemuste teatavaks tegemine16:45

Teine hääletusvoor17:30 - 18:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused)

A9-0139/2020

 ***I

ENVIEsther de Lange

Tähtaeg

Õiglase ülemineku fond

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Tähtaeg

Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Muudatusettepanekute hääletamine

(TRAN) - Määrus, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19 pandeemiaga

Resolutsiooni ettepanekud - Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Valgevenes

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine

  Neljapäev, 17. september 2020

Tulemuste teatavaks tegemine08:30

Arutelud08:45 - 13:00

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise vastu

Tähtaeg

Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022

O-000039/2020

KomisjonENVI

Vajadus ELi viivitamatu humanitaarreageerimise järele olukorrale Moria pagulaslaagris

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

Tähtaeg

ELi hoonefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine

A9-0134/2020

ITRECiarán Cuffe

Tähtaeg

Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine

A9-0142/2020

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Tähtaeg

Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas

A9-0147/2020

LIBERomeo Franz

Tähtaeg

Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas

Tähtaeg

Olukord Valgevenes

Tähtaeg

Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis

Resolutsiooni ettepanekud - Humanitaarolukord Mosambiigis

Resolutsiooni ettepanekud - COVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule

Resolutsiooni ettepanekud - Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022

Tulemuste teatavaks tegemine12:30

Teine hääletusvoor13:00 - 14:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum

Tähtaeg

Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis

Tähtaeg

Humanitaarolukord Mosambiigis

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga

 ***I

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8. Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks

BUDGMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: Teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi, haloksüfopi ja mandestrobiini jääkide piirnormid

Tähtaeg

Euroopa kultuurielu taastumine

Tähtaeg

COVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule

Tähtaeg

Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Viimane päevakajastamine: 17. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika