Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 14 września 2020 r. - Czwartek, 17 września 2020 r.239k

  Poniedziałek, 14 września 2020 r.

Wznowienie sesji i porządek prac17:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Debaty17:30 - 22:30

Debata łączna - Polska

Termin

Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Strefy wolne od LGBTI w Polsce w kontekście sprawy Rete Lenford

Termin

Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

O-000041/2020

KomisjaENVI

Termin

Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Termin

Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Termin

Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Termin

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Termin

Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Głosowanie19:15 - 20:30

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowanie tajne

Mianowanie przewodniczącego Komitetu Nadzoru nad CCP

A9-0152/2020

ECONIrene Tinagli

Mianowanie niezależnego członka Komitetu Nadzoru nad CCP

A9-0151/2020

ECONIrene Tinagli

Mianowanie niezależnego członka Komitetu Nadzoru nad CCP

A9-0153/2020

ECONIrene Tinagli

Głosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa

BUDGMonika Hohlmeier

Pojedyncze głosowania

Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

A9-0140/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Skuteczne środki ekologizacji programów Erasmus+ i Kreatywna Europa oraz Europejskiego Korpusu Solidarności

A9-0141/2020

CULTLaurence Farreng

Głosowanie nad poprawkami

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) – Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) – Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki

  Wtorek, 15 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty09:15 - 13:00

Termin

Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego

Pierwsza część głosowania10:30 - 11:45

Głosowanie nad poprawkami

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) – Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) – Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) – Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) – Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

Ogłoszenie wyników14:15

Debata14:30 - 15:30

Termin

Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku

Druga część głosowania17:00 - 18:15

Głosowania końcowe

Termin

Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

A9-0143/2020

ENVIStanislav Polčák

Termin

Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki

A9-0129/2020

AFETJavier Nart

Głosowanie nad poprawkami

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) – Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych)

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) – Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) – Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

  Środa, 16 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debata09:15 - 12:30

Sytuacja w Unii

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Głosowania końcowe

Termin

Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Termin

Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Termin

Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Termin

Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Głosowanie nad poprawkami

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) – Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

Projekt rezolucji – Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) – Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) – Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) – Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

Ogłoszenie wyników16:45

Druga część głosowania17:30 - 18:45

Głosowania końcowe

Termin

Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych)

A9-0139/2020

 ***I

ENVIEsther de Lange

Termin

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Termin

Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Głosowanie nad poprawkami

(TRAN) – Rozporządzenie ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19

Projekty rezolucji – Przygotowania do specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego

Projekty rezolucji – Sytuacja na Białorusi

Projekty rezolucji – Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego

  Czwartek, 17 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników08:30

Debaty08:45 - 13:00

Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci

Termin

Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022

O-000039/2020

KomisjaENVI

Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w reakcji na obecną sytuację w obozie dla uchodźców w Morii

Pierwsza część głosowania09:30 - 10:45

Głosowania końcowe

Termin

Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

Termin

Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE

A9-0134/2020

ITRECiarán Cuffe

Termin

Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem

A9-0142/2020

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Termin

Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

A9-0147/2020

LIBERomeo Franz

Termin

Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego

Termin

Sytuacja na Białorusi

Termin

Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji – Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga

Projekty rezolucji – Sytuacja humanitarna w Mozambiku

Projekty rezolucji – Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku

Projekty rezolucji – Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022

Ogłoszenie wyników12:30

Druga część głosowania13:00 - 14:15

Głosowania końcowe

Termin

Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy

Termin

Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga

Termin

Sytuacja humanitarna w Mozambiku

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa

BUDGMonika Hohlmeier

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości różnych substacji, w tym flonikamidu, haloksyfopu i mandestrobiny

Termin

Kulturowe odrodzenie Europy

Termin

Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku

Termin

Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności