Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 14 septembrie 2020 - Joi, 17 septembrie 2020238k

  Luni, 14 septembrie 2020

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor17:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Dezbateri17:30 - 22:30

Dezbatere comună - Polonia

Termen

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford

Termen

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

O-000040/2020

ConsiliulENVI

O-000041/2020

ComisiaENVI

Termen

Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Termen

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Termen

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Termen

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Termen

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Sesiune de votare19:15 - 20:30

Observație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Voturi secrete

Numirea președintelui Comitetului de supraveghere a CPC

A9-0152/2020

ECONIrene Tinagli

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC

A9-0151/2020

ECONIrene Tinagli

Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC

A9-0153/2020

ECONIrene Tinagli

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19

 ***I

Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus

BUDGMonika Hohlmeier

Voturi unice

Propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite produse alcoolice produse în regiunile autonome Madeira și Azore

A9-0140/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate

A9-0141/2020

CULTLaurence Farreng

Votarea amendamentelor

Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii

  Marţi, 15 septembrie 2020

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri09:15 - 13:00

Termen

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

Prima sesiune de votare10:30 - 11:45

Votarea amendamentelor

Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

Anunțarea rezultatelor14:15

Dezbatere14:30 - 15:30

Termen

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

A doua sesiune de votare17:00 - 18:15

Voturi finale

Termen

Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

A9-0143/2020

ENVIStanislav Polčák

Termen

Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii

A9-0129/2020

AFETJavier Nart

Votarea amendamentelor

Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere)

Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Instituirea Fondului pentru o tranziție justă

Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

  Miercuri, 16 septembrie 2020

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbatere09:15 - 12:30

Starea Uniunii

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi finale

Termen

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Termen

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

A9-0144/2020

 ***I

ENVIJutta Paulus

Termen

Propunere de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

A9-0146/2020

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valerie Hayer

Termen

Punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

A9-0136/2020

AFETSven Mikser

Votarea amendamentelor

Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

Propunere de rezoluție - Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente

Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa

Anunțarea rezultatelor16:45

A doua sesiune de votare17:30 - 18:45

Voturi finale

Termen

Omologarea de tip a autovehiculelor (Emisiile generate în condiții reale de conducere)

A9-0139/2020

 ***I

ENVIEsther de Lange

Termen

Fondul pentru o tranziție justă

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Termen

Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

A9-0137/2020

AFETHannah Neumann

Votarea amendamentelor

(TRAN) - Regulament de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19

Propuneri de rezoluție - Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

Propuneri de rezoluție - Situația din Belarus

Propuneri de rezoluție - Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi

  Joi, 17 septembrie 2020

Anunțarea rezultatelor08:30

Dezbateri08:45 - 13:00

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor

Termen

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022

O-000039/2020

ComisiaENVI

Necesitatea unui răspuns umanitar imediat al Uniunii Europene la situația actuală din tabăra de refugiați din Moria

Prima sesiune de votare09:30 - 10:45

Voturi finale

Termen

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

A9-0138/2020

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

Termen

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

A9-0134/2020

ITRECiarán Cuffe

Termen

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

A9-0142/2020

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Termen

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa

A9-0147/2020

LIBERomeo Franz

Termen

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane

Termen

Situația din Belarus

Termen

Situația din Rusia, otrăvirea lui Alexei Navalnîi

Votarea amendamentelor

Propuneri de rezoluție - Cazul dr. Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

Propuneri de rezoluție - Situația umanitară din Mozambic

Propuneri de rezoluție - COVID-19: Coordonarea de către UE a evaluărilor de sănătate și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Propuneri de rezoluție - Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022

Anunțarea rezultatelor12:30

A doua sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi finale

Termen

Situația din Filipine, inclusiv cazul Mariei Ressa

Termen

Cazul doctorului Denis Mukwege din Republica Democratică Congo (RDC)

Termen

Situația umanitară din Mozambic

Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19

 ***I

Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen

Proiect de buget rectificativ nr. 8: majorarea creditelor de plată pentru Instrumentul de sprijin de urgență în vederea finanțării strategiei privind vaccinurile împotriva COVID-19 și pentru impactul Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus

BUDGMonika Hohlmeier

Termen

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și mandestrobin

Termen

Redresarea culturală a Europei

Termen

COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor privind sănătatea și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică

Termen

Importanța infrastructurii urbane și ecologice - Anul european al orașelor mai verzi 2022

Anunțarea rezultatelor16:30

Ultima actualizare: 17 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate