Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Четвъртък, 8 октомври 2020 г.253k

  Понеделник, 5 октомври 2020 г.

Разисквания17:00 - 22:30

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване

Срок

Принципите на правовата държава и основните права в България

Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година

Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки

Срок

Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

O-000058/2020

СъветEMPL

O-000059/2020

КомисияEMPL

Гласуване19:15 - 20:30

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Текстът още не е приет, възможен срок

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под Ламанша

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати

 ***I

Единни гласувания

Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Данъкът AIEM на Канарските острови

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Удължаване на срока на прилагане на данъка „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Проект на коригиращ бюджет № 7: Актуализация на приходите (собствени ресурси)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Вторник, 6 октомври 2020 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания09:15 - 13:00

Общо разискване - Заседания на Европейския съвет на 1-2 октомври и на 15-16 октомври 2020 г.

Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 1 и 2 октомври 2020 г.

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2020 г.

Срок

Европейската стратегия за горите - перспективи

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Първо гласуване10:30 - 11:45

Гласуване на изменения

Михал Шимечка (LIBE A9-0170/2020) - Създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

Йорген Варборн (INTA A9-0160/2020) - Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

Обявяване на резултатите14:15

Разискване15:00 - 17:00

Срок

Европейски законодателен акт за климата

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Второ гласуване17:45 - 19:00

Гласуване на изменения

Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) - Европейски законодателен акт за климата

Вероника Вреционова (AGRI A9-0164/2020) - Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

Петри Сарвама (AGRI A9-0154/2020) - Европейската стратегия за горите - перспективи

  Сряда, 7 октомври 2020 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания09:15 - 13:00

Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах

Дипломатическа мисия на ЕС във Венесуела с оглед на евентуални избори

Положението в Иран

Първо гласуване10:30 - 11:45

Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис

Одобрение за назначаването на Марейд Макгинес за член на Европейската комисия

Окончателно гласуване    

Срок

Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Срок

Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Гласуване на изменения

Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) - Европейски законодателен акт в областта на климата

Обявяване на резултатите14:15

Разисквания15:00 - 17:00

Ролята на европейските надзорни органи при скандала с Уайъркард

Второ гласуване17:15 - 18:30

Окончателно гласуване    

Срок

Европейски законодателен акт за климата

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Срок

Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Срок

Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Спецификации на титанов диоксид (E 171)

Срок

Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Максимално допустими количества акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца

Срок

Европейската стратегия за горите - перспективи

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Гласуване на изменения

(TRAN) - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на тунела под Ламанша

(TRAN) - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение относно тунела под Ламанша

Предложения за резолюции - Принципите на правовата държава и основните права в България

Ондржей Коваржик (ECON A9-0161/2020) - Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари

Исабел Бенхумеа Бенхумеа (ECON A9-0155/2020) - Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори

  Четвъртък, 8 октомври 2020 г.

Обявяване на резултатите08:30

Разисквания08:45 - 13:00

Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN"

Въздействието на пандемията от Covid-19 върху заведенията за дългосрочни грижи

Първо гласуване09:30 - 10:45

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Еритрея, случаят на Дауит Исаак

Предложения за резолюции - Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

Предложения за резолюции - Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия

Предложения за резолюции - Укрепване на схемата „Гаранция за младежта“

Обявяване на резултатите12:30

Второ гласуване13:00 - 14:15

Окончателно гласуване    

Срок

Еритрея, случаят на Дауит Исаак

Срок

Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

Срок

Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия

Текстът още не е приет, възможен срок

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под Ламанша

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати

 ***I

Срок

Принципите на правовата държава и основните права в България

Срок

Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Срок

Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Срок

Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 7 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност