Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 5. října 2020 - Čtvrtek, 8. října 2020228k

  Pondělí, 5. října 2020

Rozpravy17:00 - 22:30

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Podmínka dodržování zásad právního státu v rámci jednání o VFR na období 2021–2027 a nástroj Evropské unie na podporu oživení

Lhůta

Právní stát a základní práva v Bulharsku

Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2021

Účast žen na rozhodování v řídících a dozorčích orgánech včetně aktuálního stavu jednání o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních

Lhůta

Posílení záruk pro mladé lidi

O-000059/2020

KomiseEMPL

Hlasování19:15 - 20:30

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

 ***I

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu

 ***I

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data

 ***I

Jediná hlasování

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Réunion: nepřímé daně na „tradiční“ rum

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Doba použitelnosti režimu tzv. „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: aktualizace příjmů (vlastní zdroje)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Úterý, 6. října 2020

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy09:15 - 13:00

Společná rozprava - Zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října a 15.–16. října 2020

Závěry ze zvláštního zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. října 2020

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. října 2020

Lhůta

Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

První hlasování10:30 - 11:45

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

Oznámení výsledků14:15

Rozprava15:00 - 17:00

Lhůta

Evropský právní rámec pro klima

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Druhé hlasování17:45 - 19:00

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropský právní rámec pro klima

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

  Středa, 7. října 2020

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy09:15 - 13:00

Obnovení ozbrojených střetů mezi Arménií a Ázerbájdžánem v souvislosti s konfliktem v Náhorním Karabachu

Diplomatická mise EU ve Venezuele s ohledem na případné volby

Situace v Íránu

První hlasování10:30 - 11:45

Schválení přidělení nového porfolia výkonnému místopředsedovi Komise Valdisi Dombrovskisovi

Schválení jmenování Mairead McGuinnessové členkou Komise

Konečná hlasování

Lhůta

Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Lhůta

Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropský právní rámec pro klima

Oznámení výsledků14:15

Rozpravy15:00 - 17:00

Úloha evropských orgánů dohledu ve skandálu společnosti Wirecard

Druhé hlasování17:15 - 18:30

Konečná hlasování

Lhůta

Evropský právní rámec pro klima

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Lhůta

Rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): specifikace oxidu titaničitého (E 171)

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a odst. 4 písm. c): maximální limity akrylamidu v některých potravinách pro kojence a malé děti

Lhůta

Evropská strategie v oblasti lesnictví – další postup

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Hlasování o pozměňovacích návrzích

(TRAN) – Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

(TRAN) – Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu

Návrhy usnesení – Právní stát a základní práva v Bulharsku

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů

  Čtvrtek, 8. října 2020

Oznámení výsledků08:30

Rozpravy08:45 - 13:00

Boj proti praní peněz v návaznosti na spisy útvaru FinCEN

Dopad šíření onemocnění COVID-19 na zařízení dlouhodobé péče

První hlasování09:30 - 10:45

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení – Eritrea, případ Dawitta Isaaka

Návrhy usnesení – Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

Návrhy usnesení – Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

Návrhy usnesení – Posílení záruk pro mladé lidi

Oznámení výsledků12:30

Druhé hlasování13:00 - 14:15

Konečná hlasování

Lhůta

Eritrea, případ Dawitta Isaaka

Lhůta

Nikaragujský zákon o zahraničních agentech

Lhůta

Situace etiopských migrantů v zajišťovacích zařízeních v Saudské Arábii

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic v Lamanšském průlivu

 ***I

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k uzavření mezinárodní dohody týkající se Lamanšského průlivu

 ***I

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Ekologická produkce: datum použitelnosti a některá další data

 ***I

Lhůta

Právní stát a základní práva v Bulharsku

Lhůta

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Lhůta

Další rozvoj unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Lhůta

Posílení záruk pro mladé lidi

Oznámení výsledků16:30

Poslední aktualizace: 7. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí