Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 5. oktober 2020 - Torsdag den 8. oktober 2020231k

  Mandag den 5. oktober 2020

Forhandling17:00 - 22:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU

Frist

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2021

Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger

Frist

Styrkelse af ungdomsgarantien

O-000058/2020

RådetEMPL

O-000059/2020

Kommissionen EMPL

Afstemningsrunde19:15 - 20:30

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer

 ***I

Enkelt afstemning

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion: indirekte skatter på "traditionel" rom

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Forlængelse af særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2020: Ajourføring af indtægter (egne indtægter)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Tirsdag den 6. oktober 2020

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling09:15 - 13:00

Forhandling under ét - Det Europæiske Råds møder den 1.-2. oktober og den 15.-16. oktober 2020

Konklusioner fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 1. og 2. oktober 2020

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. oktober 2020

Frist

Den europæiske skovstrategi - vejen frem

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Første afstemningsrunde10:30 - 11:45

Afstemning om ændringsforslag

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 2018

Meddelelse af resultater14:15

Forhandling15:00 - 17:00

Frist

Den europæiske klimalov

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Anden afstemningsrunde17:45 - 19:00

Afstemning om ændringsforslag

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Den europæiske skovstrategi – vejen frem

  Onsdag den 7. oktober 2020

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling09:15 - 13:00

Genoptagelse af ​​fjendtlighederne mellem Armenien og Aserbajdsjan i forbindelse med Nagorno-Karabakh-konflikten

EU's diplomatiske mission i Venezuela i lyset af eventuelle valg

Situationen i Iran

Første afstemningsrunde10:30 - 11:45

Godkendelse af tildelingen af nye ansvarsområder til ledende næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis

Godkendelse af udnævnelsen af Mairead McGuinness til medlem af Kommissionen

Endelig afstemning

Frist

Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Frist

Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Afstemning om ændringsforslag

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Den europæiske klimalov

Meddelelse af resultater14:15

Forhandling15:00 - 17:00

De europæiske tilsynsmyndigheders rolle i Wirecard-skandalen

Anden afstemningsrunde17:15 - 18:30

Endelig afstemning

Frist

Den europæiske klimalov

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Frist

Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for titandioxid (E 171)

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn

Frist

Den europæiske skovstrategi - vejen frem

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Afstemning om ændringsforslag

(TRAN) - Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med Kanaltunnelen

(TRAN) - Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen

Forslag til beslutning - Retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse

  Torsdag den 8. oktober 2020

Meddelelse af resultater08:30

Forhandlinger08:45 - 13:00

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge i forlængelse af FinCEN-filerne

Covid-19-udbruddets indvirkning på langtidsplejefaciliteter

Første afstemningsrunde09:30 - 10:45

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

Forslag til beslutning - Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

Forslag til beslutning - Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

Forslag til beslutning - Styrkelse af ungdomsgarantien

Meddelelse af resultater12:30

Anden afstemningsrunde13:00 - 14:15

Endelig afstemning

Frist

Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak

Frist

Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

Frist

Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer

 ***I

Frist

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien

Frist

Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Frist

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Frist

Styrkelse af ungdomsgarantien

Meddelelse af resultater16:30

Seneste opdatering: 7. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik