Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Neljapäev, 8. oktoober 2020224k

  Esmaspäev, 5. oktoober 2020

Arutelud17:00 - 22:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Õigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ raames

Tähtaeg

Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias

2021. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustamine

Naised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis

Tähtaeg

Noortegarantii tugevdamine

O-000058/2020

NõukoguEMPL

O-000059/2020

KomisjonEMPL

Hääletus19:15 - 20:30

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis

 ***I

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping

 ***I

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Mahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas

 ***I

Tervikhääletus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 muutmine seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionil toodetud traditsioonilisele rummile kehtestatud kaudsed maksud

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Kanaari saartel kehtiv AIEM-maks

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Dokimaksusüsteemi pikendamine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Paranduseelarve projekt nr 7/2020 – ajakohastatud tulud (omavahendid)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Teisipäev, 6. oktoober 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud09:15 - 13:00

Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri ning 15.–16. oktoobri 2020. aasta kohtumised

Euroopa Ülemkogu 1.–2. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused

Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistamine

Tähtaeg

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Esimene hääletusvoor10:30 - 11:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

Tulemuste teatavaks tegemine14:15

Arutelu15:00 - 17:00

Tähtaeg

Euroopa kliimaseadus

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Teine hääletusvoor17:45 - 19:00

Muudatusettepanekute hääletamine

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Euroopa kliimaseadus

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

  Kolmapäev, 7. oktoober 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud09:15 - 13:00

Armeenia ja Aserbaidžaani sõjategevuse taaspuhkemine seoses Mägi-Karabahhi konfliktiga

ELi diplomaatiline missioon Venezuelas seoses võimalike valimistega

Olukord Iraanis

Esimene hääletusvoor10:30 - 11:45

Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise uute ülesannete heakskiitmine

Mairead McGuinnessi Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine

Lõpphääletused

Tähtaeg

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Tähtaeg

Ühise kaubanduspoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Muudatusettepanekute hääletamine

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Euroopa kliimaseadus

Tulemuste teatavaks tegemine14:15

Arutelud15:00 - 17:00

Euroopa järelevalveasutuste roll Wirecardi skandaalis

Teine hääletusvoor17:15 - 18:30

Lõpphääletused

Tähtaeg

Euroopa kliimaseadus

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Tähtaeg

Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Tähtaeg

Kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: titaandioksiidi (E 171) spetsifikatsioonid

Tähtaeg

Kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohane vastuväide: akrüülamiidi piirnormid teatavates imikute ja väikelaste toitudes

Tähtaeg

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Muudatusettepanekute hääletamine

(TRAN) – Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i tunnelis

(TRAN) – Otsus, millega volitatakse Prantsusmaad sõlmima La Manche’i tunnelit käsitleva rahvusvahelise lepingu

Resolutsiooni ettepanekud – Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine

  Neljapäev, 8. oktoober 2020

Tulemuste teatavaks tegemine08:30

Arutelud08:45 - 13:00

Rahapesuvastane võitlus pärast FinCENi dokumente

COVID-19 puhangu mõju pikaajalise hoolduse asutustele

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud – Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum

Resolutsiooni ettepanekud – Välisagentide seadus Nicaraguas

Resolutsiooni ettepanekud – Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes

Resolutsiooni ettepanekud – Noortegarantii tugevdamine

Tulemuste teatavaks tegemine12:30

Teine hääletusvoor13:00 - 14:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum

Tähtaeg

Välisagentide seadus Nicaraguas

Tähtaeg

Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis

 ***I

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping

 ***I

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Mahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas

 ***I

Tähtaeg

Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias

Tähtaeg

Digitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Tähtaeg

Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Tähtaeg

Noortegarantii tugevdamine

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika