Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 5. listopada 2020. - Četvrtak, 8. listopada 2020.225k

  Ponedjeljak, 5. listopada 2020.

Rasprave17:00 - 22:30

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Uvjetovanost u pogledu vladavine prava u okviru pregovora o VFO-u i instrumenta za oporavak Next Generation EU

Rok

Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj

Izlaganje Vijeća o njegovu stajalištu o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2021.

Žene na vodećim pozicijama u odborima trgovačkih društava, uključujući trenutačno stanje Direktive o povećanju ravnoteže spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama te o drugim povezanim mjerama

Rok

Garancija za mlade

O-000058/2020

Vijeće EMPL

O-000059/2020

KomisijaEMPL

Glasovanje19:15 - 20:30

Napomena: Raspored glasovanja ovisit će o broju amandmana

Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.)

Tekst još nije usvojen, možda rok

Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala

 ***I

Tekst još nije usvojen, možda rok

Odluka o ovlašćivanju Francuske za sklapanje međunarodnog sporazuma o podmorskom tunelu ispod Engleskog kanala

 ***I

Tekst još nije usvojen, možda rok

Ekološka proizvodnja: početak primjene i drugi datumi

 ***I

Jedinstveno glasovanje

Izmjena Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Neizravan porez na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Porez AIEM na Kanarskim otocima

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Produljenje poreza „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Nacrt izmjene proračuna br. 7/2020.: ažuriranje prihoda (vlastita sredstva)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Utorak, 6. listopada 2020.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprave09:15 - 13:00

Zajednička rasprava - Sjednice Europskog vijeća od 1. i 2. listopada te 15. i 16. listopada 2020.

Zaključci s izvanredne sjednice Europskog vijeća održane 1. i 2. listopada 2020.

Priprema za sjednicu Europskog vijeća 15. i 16. listopada 2020.

Rok

Europska strategija za šume - daljnji koraci

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Prvo glasovanje 10:30 - 11:45

Glasovanje o amandmanima

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Provedba zajedničke trgovinske politike – godišnje izvješće za 2018.

Objava rezultata glasovanja14:15

Rasprava15:00 - 17:00

Rok

Europski propis o klimi

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Drugo glasovanje17:45 - 19:00

Glasovanje o amandmanima

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europski propis o klimi

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europska strategija za šume - daljnji koraci

  Srijeda, 7. listopada 2020.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprave09:15 - 13:00

Ponovno zaoštravanje sukoba između Armenije i Azerbajdžana oko enklave Gorski Karabah

Diplomatska misija EU-a u Venezuelu u pogledu mogućih izbora

Stanje u Iranu

Prvo glasovanje 10:30 - 11:45

Odobrenje za dodjelu novih dužnosti izvršnom potpredsjedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu

Odobrenje imenovanja Mairead McGuiness za povjerenicu Europske komisije

Konačno glasovanje

Rok

Uspostava mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Rok

Provedba zajedničke trgovinske politike: godišnje izvješće za 2018.

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Glasovanje o amandmanima

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europski propis o klimi

Objava rezultata glasovanja14:15

Objava rezultata glasovanja

Rasprave15:00 - 17:00

Uloga europskih nadzornih tijela u skandalu Wirecard

Drugo glasovanje17:15 - 18:30

Konačno glasovanje

Rok

Europski propis o klimi

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Rok

Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavkom 2., 3. i 4. točkom (c) Poslovnika: najveće dopuštene količine akrilamida u određenoj hrani za dojenčad i malu djecu

Rok

Europska strategija za šume - daljnji koraci

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Glasovanje o amandmanima

(TRAN) - Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala

(TRAN) - Odluka kojom se Francuska ovlašćuje da sklopi međunarodni sporazum u pogledu Engleskog tunela

Prijedlozi rezolucija - Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Daljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja

  Četvrtak, 8. listopada 2020.

Objava rezultata glasovanja08:30

Objava rezultata glasovanja

Rasprave08:45 - 13:00

Borba protiv pranja novca na temelju dokumenata američke mreže za progon financijskih kaznenih djela (FinCEN)

Utjecaj izbijanja Covida-19 na ustanove za dugotrajnu skrb

Prvo glasovanje 09:30 - 10:45

Glasovanje o amandmanima

Prijedlozi rezolucija - Eritreja, slučaj Dawitta Isaaka

Prijedlozi rezolucija - „Zakon o stranim agentima” u Nikaragvi

Prijedlozi rezolucija - Stanje etiopskih migranata u pritvornim centrima u Saudijskoj Arabiji

Prijedlozi rezolucija - Jačanje Garancije za mlade

Objava rezultata glasovanja12:30

Objava rezultata glasovanja

Drugo glasovanje13:00 - 14:15

Konačno glasovanje

Rok

Eritreja, slučaj Dawitta Isaaka

Rok

„Zakon o stranim agentima” u Nikaragvi

Rok

Stanje etiopskih migranata u pritvornim centrima u Saudijskoj Arabiji

Tekst još nije usvojen, možda rok

Primjena pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala

 ***I

Tekst još nije usvojen, možda rok

Odluka o ovlašćivanju Francuske za sklapanje međunarodnog sporazuma o podmorskom tunelu ispod Engleskog kanala

 ***I

Tekst još nije usvojen, možda rok

Ekološka proizvodnja: početak primjene i drugi datumi

 ***I

Rok

Vladavina prava i temeljna prava u Bugarskoj

Rok

Digitalne financijske usluge: novi rizici povezani s kriptovalutama - regulatorni i nadzorni izazovi u području financijskih usluga, institucija i tržišta

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Rok

Daljnji razvoj unije tržišta kapitala: poboljšanje pristupa financiranju na tržištima kapitala, posebno za MSP-ove, te daljnje jačanje sudjelovanja malih ulagatelja

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Rok

Garancija za mlade

Objava rezultata glasovanja16:30

Objava rezultata glasovanja

Posljednje ažuriranje: 20. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti