Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 8 d.226k

  Pirmadienis, 2020 m. spalio 5 d.

Diskusijos17:00 - 22:30

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Teisinės valstybės sąlyga derybose dėl 2021–2027 DFP ir priemonė „Next Generation EU“

Galutinis terminas

Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas

Moterų dalyvavimas priimant sprendimus bendrovių valdybose, taip pat derybų dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių padėtis

Galutinis terminas

Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

O-000058/2020

TarybaiEMPL

O-000059/2020

KomisijaiEMPL

Balsavimas19:15 - 20:30

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas

Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

 ***I

Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas

Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio

 ***I

Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas

Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos

 ***I

Vienas balsavimas

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 dalinis keitimas kiek tai susiję su įsipareigojimų panaikinimo procedūra

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam tradiciniam romui taikomi netiesioginių mokesčių tarifai

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

AIEM mokestis Kanarų salose

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos pratęsimas

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projektas. Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Antradienis, 2020 m. spalio 6 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos09:15 - 13:00

Bendros diskusijos - Europos Vadovų Tarybos susitikimai 2020 m. spalio 1–2 d. ir spalio 15–16 d.

2020 m. spalio 1–2 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Pasirengimas 2020 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Galutinis terminas

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Pirmasis balsavimas10:30 - 11:45

Balsavimas dėl pakeitimų

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita

Rezultatų paskelbimas14:15

Diskusijos15:00 - 17:00

Galutinis terminas

Europos klimato teisės aktas

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Antrasis balsavimas17:45 - 19:00

Balsavimas dėl pakeitimų

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumas

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

  Trečiadienis, 2020 m. spalio 7 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos09:15 - 13:00

Su Kalnų Karabacho konfliktu susijusių karo veiksmų atnaujinimas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano

ES diplomatinė misija Venesueloje galimų rinkimų tikslu

Padėtis Irane

Pirmasis balsavimas10:30 - 11:45

Naujų užduočių priskyrimo vykdomajam Komisijos pirmininkės pavaduotojui Valdžiui Dombrovskiui patvirtinimas

Mairead McGuinness paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo steigimas

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Galutinis terminas

Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Balsavimas dėl pakeitimų

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europos klimato teisės aktas

Rezultatų paskelbimas14:15

Diskusijos15:00 - 17:00

Europos priežiūros institucijų vaidmuo su „Wirecard“ bendrove susijusiame skandale

Antrasis balsavimas17:15 - 18:30

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Europos klimato teisės aktas

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Galutinis terminas

Ukrainoje atliekamas javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumas ir Ukrainoje užaugintų javų sėklos lygiavertiškumas

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: titano dioksido (E 171) specifikacijos

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausios leidžiamosios akrilamido koncentracijos tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose

Galutinis terminas

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Balsavimas dėl pakeitimų

(TRAN) - Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

(TRAN) - Sprendimas, kuriuo Prancūzija įgaliojama sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas

  Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 8 d.

Rezultatų paskelbimas08:30

Diskusijos08:45 - 13:00

Kova su pinigų plovimu dėl JAV kovos su finansiniais nusikaltimais tinklas (FinCEN) dokumentų

Covid-19 protrūkio poveikis ilgalaikės priežiūros įstaigoms

Pirmasis balsavimas09:30 - 10:45

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Eritrėja, Dawitto Isaako byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – „Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų – Jaunimo garantijos stiprinimas

Rezultatų paskelbimas12:30

Antrasis balsavimas13:00 - 14:15

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Eritrėja, Dawitto Isaako byla

Galutinis terminas

„Užsienio agentų“ įstatymas Nikaragvoje

Galutinis terminas

Etiopijos migrantų padėtis sulaikymo centruose Saudo Arabijoje

Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas

Geležinkelių saugos ir sąveikos taisyklių taikymas Lamanšo sąsiaurio tunelyje

 ***I

Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas

Sprendimas, kuriuo Prancūzijai suteikiami įgaliojimai sudaryti tarptautinį susitarimą dėl Lamanšo sąsiaurio tunelio

 ***I

Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas

Ekologinė gamyba: taikymo pradžios data ir tam tikros kitos datos

 ***I

Galutinis terminas

Teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Bulgarijoje

Galutinis terminas

Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Galutinis terminas

Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Galutinis terminas

Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas

Rezultatų paskelbimas16:30

Atnaujinta: 2020 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika