Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris - Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris226k

  Pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris

Debates17:00 - 22:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Tiesiskuma nosacījumi saistībā ar DFS 2021.–2027. gadam un "Next Generation EU"

Termiņi

Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Padomes veiktā iepazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Sieviešu līdzdalība uzņēmumu valžu lēmumu pieņemšanā, tostarp stāvoklis attiecībā uz direktīvu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem

Termiņi

Garantijas jauniešiem stiprināšana

O-000058/2020

PadomeEMPL

O-000059/2020

KomisijaEMPL

Balsošana19:15 - 20:30

Piezīme. Balsošana tiks sadalīta vairākās daļās atkarībā no grozījumu skaita

Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī

 ***I

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli

 ***I

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi

 ***I

Viens balsojums

Priekšlikums, ar ko attiecībā uz saistību atcelšanas procedūru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Gvadelupa, Francijas Gviāna, Martinika un Reinjona: netiešo nodokļu likme “tradicionālajam” rumam

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Ostu nodokļa režīma pagarināšana Francijas tālākajos reģionos

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Budžeta grozījuma Nr. 7/2020 projekts – Ieņēmumu atjaunināšana (pašu resursi)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Otrdiena, 2020. gada 6. oktobris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates09:15 - 13:00

Kopīgās debates - Eiropadomes 2020. gada 1. un 2. oktobra un 15. un 16. oktobra sanāksmes

Eiropadomes 2020. gada 1. un 2. oktobra ārkārtas sanāksmes secinājumi

Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 15. un 16. oktobra sanāksmei

Termiņi

Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Pirmais balsošanas laiks10:30 - 11:45

Balsošana par grozījumiem

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - 2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

Rezultātu paziņošana14:15

Debates15:00 - 17:00

Termiņi

Eiropas Klimata akts

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Otrais balsošanas laiks17:45 - 19:00

Balsošana par grozījumiem

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eiropas Klimata akts

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

  Trešdiena, 2020. gada 7. oktobris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates09:15 - 13:00

Karadarbības atsākšana starp Armēniju un Azerbaidžānu saistībā ar konfliktu Kalnu Karabahā

ES diplomātiskā pārstāvniecība Venecuēlā, ņemot vērā iespējamās vēlēšanas

Stāvoklis Irānā

Pirmais balsošanas laiks10:30 - 11:45

Apstiprinājuma sniegšana attiecībā uz jauno pienākumu piešķiršanu Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Valdim Dombrovskim

Apstiprinājums Mairead McGuinness iecelšanai Eiropas Komisijas locekļa amatā

Galīgie balsojumi

Termiņi

ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Termiņi

2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Balsošana par grozījumiem

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eiropas Klimata akts

Rezultātu paziņošana14:15

Debates15:00 - 17:00

Eiropas uzraudzības iestāžu loma Wirecard skandālā

Otrais balsošanas laiks17:15 - 18:30

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas Klimata akts

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Termiņi

Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: titāna dioksīda (E 171) specifikācijas

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: maksimāli pieļaujamā akrilamīda koncentrācija konkrētos pārtikas produktos zīdaiņiem un maziem bērniem

Termiņi

Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Balsošana par grozījumiem

(TRAN) - Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī

(TRAN) - Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras noslēgt starptautisku nolīgumu par Lamanša tuneli

Rezolūciju priekšlikumi - Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana

  Ceturtdiena, 2020. gada 8. oktobris

Rezultātu paziņošana08:30

Debates08:45 - 13:00

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas atklātībā

Covid-19 pandēmijas ietekme uz ilgtermiņa aprūpes iestādēm

Pirmais balsošanas laiks09:30 - 10:45

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Eritreja, Dawitt Isaak lieta

Rezolūciju priekšlikumi - Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi - Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā

Rezolūcijas priekšlikumi - Garantijas jauniešiem stiprināšana

Rezultātu paziņošana12:30

Otrais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eritreja, Dawitt Isaak lieta

Termiņi

Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā

Termiņi

Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī

 ***I

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli

 ***I

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi

 ***I

Termiņi

Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Termiņi

Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Termiņi

Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Termiņi

Garantijas jauniešiem stiprināšana

Rezultātu paziņošana16:30

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika