Agenda
Brussel
Maandag 5 oktober 2020 - Donderdag 8 oktober 2020225k

  Maandag 5 oktober 2020

Debatten17:00 - 22:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU

Deadline

De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije

Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2021

Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

Deadline

Versterking van de jongerengarantie

O-000059/2020

CommissieEMPL

Stemronde19:15 - 20:30

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

 ***I

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel

 ***I

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data

 ***I

Enkele stemming

Wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en Réunion: indirecte belastingen op "traditionele" rum

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

AIEM-belastingregeling op de Canarische Eilanden

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Verlenging van de "octroi de mer"-regeling in de Franse ultraperifere gebieden

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7: Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Dinsdag 6 oktober 2020

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten09:15 - 13:00

Gezamenlijk debat - Bijeenkomsten van de Europese Raad van 1-2 oktober en 15-16 oktober 2020

Conclusies van de buitengewone Europese Raad van 1-2 oktober 2020

Voorbereiding van de Europese Raad van 15-16 oktober 2020

Deadline

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Eerste stemming10:30 - 11:45

Stemming over amendementen

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - De instelling van een EU-mechanisme voor de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018

Bekendmaking van de uitslag14:15

Debat15:00 - 17:00

Deadline

Europese klimaatwet

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Tweede stemming17:45 - 19:00

Stemming over amendementen

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europese klimaatwet

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - De gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

  Woensdag 7 oktober 2020

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten09:15 - 13:00

De hervatting van de vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbeidzjan in verband met het conflict over Nagorno-Karabach

Diplomatieke missie van de EU in Venezuela met het oog op mogelijke verkiezingen

Situatie in Iran

Eerste stemming10:30 - 11:45

Goedkeuring van de toewijzing van nieuwe bevoegdheden aan uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis

Goedkeuring van de benoeming van Mairead McGuinness tot lid van de Europese Commissie

Eindstemming

Deadline

Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Deadline

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Stemming over amendementen

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europese klimaatwet

Bekendmaking van de uitslag14:15

Debatten15:00 - 17:00

De rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten in het Wirecard-schandaal

Tweede stemming17:15 - 18:30

Eindstemming

Deadline

Europese klimaatwet

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Deadline

Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Specificaties van titaandioxide (E 171)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: Maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen voor zuigelingen en peuters

Deadline

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Stemming over amendementen

(TRAN) - Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

(TRAN) - Besluit waarbij Frankrijk wordt gemachtigd om een internationale overeenkomst betreffende de Kanaaltunnel te sluiten

Ontwerpresoluties - De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen

  Donderdag 8 oktober 2020

Bekendmaking van de uitslag08:30

Debatten08:45 - 13:00

De strijd tegen witwassen, na de FinCEN-dossiers

De impact van de COVID-19-uitbraak op faciliteiten voor langdurige zorg

Eerste stemming09:30 - 10:45

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - Eritrea, de zaak Dawitt Isaak

Ontwerpresoluties - De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua

Ontwerpresoluties - De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties - Versterking van de jongerengarantie

Bekendmaking van de uitslag12:30

Tweede stemming13:00 - 14:15

Eindstemming

Deadline

Eritrea, de zaak Dawitt Isaak

Deadline

De wet inzake "buitenlandse agenten" in Nicaragua

Deadline

De situatie van Ethiopische migranten in detentiecentra in Saudi-Arabië

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Toepassing van de regels inzake spoorwegveiligheid en -interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

 ***I

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Besluit tot machtiging van Frankrijk om een internationale overeenkomst te sluiten over de Kanaaltunnel

 ***I

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Biologische productie: datum van toepassing en een aantal andere data

 ***I

Deadline

De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije

Deadline

Digitaal geldwezen: opkomende risico's in verband met cryptovaluta - uitdagingen inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en markten

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Deadline

Verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met name voor kmo's, en de deelname van kleine beleggers bevorderen

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Deadline

Versterking van de jongerengarantie

Bekendmaking van de uitslag16:30

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid