Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - Czwartek, 8 października 2020 r.228k

  Poniedziałek, 5 października 2020 r.

Debaty17:00 - 22:30

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU

Termin

Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021

Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków

Termin

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

O-000059/2020

KomisjaEMPL

Głosowanie19:15 - 20:30

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty

 ***I

Pojedyncze głosowania

Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika i Reunion: podatki pośrednie na rum „tradycyjny”

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Podatek AIEM na Wyspach Kanaryjskich

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Przedłużenie okresu obowiązywania systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Projekt budżetu korygującego nr 7/2020: Aktualizacja dochodów (zasoby własne)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Wtorek, 6 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty09:15 - 13:00

Debata łączna - Posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 1-2 października i 15–16 października 2020 r.

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 1-2 października 2020 r.

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15–16 października 2020 r.

Termin

Europejska strategia leśna – dalsze działania

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Pierwsza część głosowania10:30 - 11:45

Głosowanie nad poprawkami

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Ustanowienie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Realizacja wspólnej polityki handlowej – roczne sprawozdanie za 2018 r.

Ogłoszenie wyników14:15

Debata15:00 - 17:00

Termin

Europejskie prawo o klimacie

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Druga część głosowania17:45 - 19:00

Głosowanie nad poprawkami

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europejskie prawo o klimacie

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Europejska strategia leśna – dalsze działania

  Środa, 7 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty09:15 - 13:00

Wznowienie działań wojennych między Armenią a Azerbejdżanem w związku z konfliktem w Górskim Karabachu

Misja dyplomatyczna UE w Wenezueli w związku z ewentualnymi wyborami

Sytuacja w Iranie

Pierwsza część głosowania10:30 - 11:45

Zatwierdzenie powierzenia Valdisowi Dombrovskisowi nowych obowiązków wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji

Zatwierdzenie powołania Mairead McGUINNESS na członkinię Komisji Europejskiej

Głosowania końcowe

Termin

Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Termin

Realizacja wspólnej polityki handlowej – sprawozdanie roczne za rok 2018

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Głosowanie nad poprawkami

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Europejskie prawo o klimacie

Ogłoszenie wyników14:15

Debaty15:00 - 17:00

Rola europejskich urzędów nadzoru w skandalu Wirecard

Druga część głosowania17:15 - 18:30

Głosowania końcowe

Termin

Europejskie prawo o klimacie

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Termin

Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2, 3 i 4 lit. c): najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci

Termin

Europejska strategia leśna – dalsze działania

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Głosowanie nad poprawkami

(TRAN) - Stosowanie przepisów dotyczących wysokiego poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod Kanałem La Manche

(TRAN) - Decyzja upoważniająca Francję do zawarcia umowy międzynarodowej w odniesieniu do tunelu pod Kanałem La Manche

Projekty rezolucji - Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Finanse cyfrowe (pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych).

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych

  Czwartek, 8 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników08:30

Debaty08:45 - 13:00

Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN

Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej

Pierwsza część głosowania09:30 - 10:45

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

Projekty rezolucji - Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

Projekty rezolucji - Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji - Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

Ogłoszenie wyników12:30

Druga część głosowania13:00 - 14:15

Głosowania końcowe

Termin

Erytrea, sprawa Dawita Isaaka

Termin

Nikaraguańska ustawa o obcych agentach

Termin

Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty

 ***I

Termin

Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii

Termin

Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Termin

Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Termin

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności