Program
Brusel
Pondelok, 5. októbra 2020 - Štvrtok, 8. októbra 2020230k

  Pondelok, 5. októbra 2020

Rozpravy17:00 - 22:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU

Termín

Právny štát a základné práva v Bulharsku

Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2021

Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach

Termín

Posilnenie záruky pre mladých ľudí

O-000059/2020

KomisiaEMPL

Hlasovanie19:15 - 20:30

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom

 ***I

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom

 ***I

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy

 ***I

Jediné hlasovania

Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o postup zrušenia viazanosti

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion: nepriame dane z „tradičného“ rumu

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Daň AIEM na Kanárskych ostrovoch

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Predĺženie systému tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2020: Aktualizácia príjmov (vlastné zdroje)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Utorok, 6. októbra 2020

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy09:15 - 13:00

Spoločná rozprava - Zasadnutia Európskej rady 1. – 2. októbra a 15. – 16. októbra 2020

Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady konaného 1. a 2. októbra 2020

Príprava zasadnutia Európskej rady 15. – 16. októbra 2020

Termín

Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Prvé hlasovanie10:30 - 11:45

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

Oznámenie výsledkov14:15

Rozprava15:00 - 17:00

Termín

Európsky právny predpis v oblasti klímy

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Druhé hlasovanie17:45 - 19:00

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Európsky právny predpis v oblasti klímy

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup

  Streda, 7. októbra 2020

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy09:15 - 13:00

Obnovenie nepriateľských akcií medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súvislosti s enklávou Náhorný Karabach

Diplomatická misia EÚ vo Venezuele vzhľadom na možné voľby

Situácia v Iráne

Prvé hlasovanie10:30 - 11:45

Schválenie pridelenia nových právomocí výkonnému podpredsedovi Komisie Valdisovi Dombrovskisovi

Vymenovanie Mairead McGuinnessovej za členku Európskej komisie

Záverečné hlasovanie

Termín

Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Termín

Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – európsky právny predpis v oblasti klímy

Oznámenie výsledkov14:15

Rozpravy15:00 - 17:00

Úloha európskych orgánov dohľadu v škandále Wirecard

Druhé hlasovanie17:15 - 18:30

Záverečné hlasovanie

Termín

Európsky právny predpis v oblasti klímy

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Termín

Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti

Termín

Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

(TRAN) - Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v tuneli pod Lamanšským prielivom

(TRAN) – Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko oprávňuje uzavrieť dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom

Návrhy uznesenia – Právny štát a základné práva v Bulharsku

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Ďalšie budovanie únie kapitálových trhov (ÚKT): zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov

  Štvrtok, 8. októbra 2020

Oznámenie výsledkov08:30

Rozpravy08:45 - 13:00

Boj proti praniu špinavých peňazí v nadväznosti na spisy FinCEN

Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti

Prvé hlasovanie09:30 - 10:45

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia – Eritrea, prípad Dawita Isaaka

Návrhy uznesenia – Zákon o „zahraničných agentoch“ v Nikarague

Návrhy uznesenia – Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia – Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Oznámenie výsledkov12:30

Druhé hlasovanie13:00 - 14:15

Záverečné hlasovanie

Termín

Eritrea, prípad Dawitta Isaaka

Termín

Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague

Termín

Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom

 ***I

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom

 ***I

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy

 ***I

Termín

Právny štát a základné práva v Bulharsku

Termín

Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Termín

Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Termín

Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Oznámenie výsledkov16:30

Posledná úprava: 7. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia