Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 5. oktober 2020 - Četrtek, 8. oktober 2020221k

  Ponedeljek, 5. oktober 2020

Razprave17:00 - 22:30

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje

Rok

Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2021

Ženske pri odločanju v upravnih odborih družb ter stanje na področju direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih

Rok

Okrepitev jamstva za mlade

O-000059/2020

KomisijaEMPL

Glasovanje19:15 - 20:30

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok

Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom

 ***I

Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok

Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom

 ***I

Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok

Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi

 ***I

Eno samo glasovanje

Sprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti

A9-0171/2020

 ***I

LIBEJoachim Stanisław Brudziński

Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik in Reunion: posredni davki na „tradicionalni“ rum

A9-0156/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Davek AIEM na Kanarskih otokih

A9-0157/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Podaljšanje obdobja uporabe režima pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

A9-0159/2020

 *

REGIYounous Omarjee

Predlog spremembe proračuna št. 7/2020: posodobitev prihodkov (lastna sredstva)

A9-0163/2020

BUDGMonika Hohlmeier

  Torek, 6. oktober 2020

Razglasitev izida 09:00

Razprave09:15 - 13:00

Skupna razprava - Zasedanji Evropskega sveta 1. in 2. oktobra ter 15. in 16. oktobra 2020

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. oktobra 2020

Priprave na zasedanje Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2020

Rok

Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Prvo glasovanje10:30 - 11:45

Glasovanje o predlogih sprememb

Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) – Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) – Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

Razglasitev izida 14:15

Razprava15:00 - 17:00

Rok

Evropska podnebna pravila

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Drugo glasovanje17:45 - 19:00

Glasovanje o predlogih sprememb

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila

Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) – Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednost semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) – Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

  Sreda, 7. oktober 2020

Razglasitev izida 09:00

Razprave09:15 - 13:00

Obnovitev spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom glede konflikta v Gorskem Karabahu

Diplomatska misija EU v Venezueli glede na morebitne volitve

Razmere v Iranu

Prvo glasovanje10:30 - 11:45

Odobritev za dodelitev novih pristojnosti izvršnemu podpredsedniku Komisije Valdisu Dombrovskisu

Odobritev imenovanja Mairead McGuinness za članico Evropske komisije

Končno glasovanje

Rok

Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

A9-0170/2020

LIBEMichal Šimečka

Rok

Izvajanje skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

A9-0160/2020

INTAJörgen Warborn

Glasovanje o predlogih sprememb

Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – Evropska podnebna pravila

Razglasitev izida 14:15

Razglasitev izida

Razprave15:00 - 17:00

Vloga evropskih nadzornih organov v škandalu Wirecard

Drugo glasovanje17:15 - 18:30

Končno glasovanje

Rok

Evropska podnebna pravila

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Rok

Enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

A9-0164/2020

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: specifikacije za titanov dioksid (E 171)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c): mejne vrednosti akrilamida v nekaterih živilih za dojenčke in majhne otroke

Rok

Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki

A9-0154/2020

AGRIPetri Sarvamaa

Glasovanje o predlogih sprememb

(TRAN) – Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom

(TRAN) – Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom

Predlogi resolucij – Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) – Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov

Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje

  Četrtek, 8. oktober 2020

Razglasitev izida 08:30

Razglasitev izida

Razprave08:45 - 13:00

Boj proti pranju denarja ob upoštevanju dokumentov FinCEN

Vpliv pandemije covida-19 na ustanove za dolgotrajno oskrbo

Prvo glasovanje09:30 - 10:45

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij – Eritreja in primer Dawitta Isaaka

Predlogi resolucij – Zakon o tujih agentih v Nikaragvi

Predlogi resolucij – Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Saudovi Arabiji

Predlogi resolucij – Okrepitev jamstva za mlade

Razglasitev izida 12:30

Razglasitev izida

Drugo glasovanje13:00 - 14:15

Končno glasovanje

Rok

Eritreja in primer Dawitta Isaaka

Rok

Zakon o tujih agentih v Nikaragvi

Rok

Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji

Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok

Uporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom

 ***I

Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok

Sklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom

 ***I

Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok

Ekološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi

 ***I

Rok

Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji

Rok

Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov

A9-0161/2020

ECONOndřej Kovařík

Rok

Nadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje

A9-0155/2020

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Rok

Okrepitev jamstva za mlade

Razglasitev izida 16:30

Razglasitev izida

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov