Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Piątek, 23 października 2020 r.248k

  Poniedziałek, 19 października 2020 r.

Debaty17:00 - 22:30

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19

O-000053/2020

KomisjaCULT

Termin

Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806

O-000049/2020

KomisjaLIBE

Głosowanie19:15 - 20:30

Uwaga: Głosowanie może zostać rozdzielone na części w zależności od liczby poprawek i liczby wniosków o głosowanie odrębne i podzielone

Pojedyncze głosowania

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19

A9-0190/2020

 ***I

IMCOMaria Grapini

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

A9-0192/2020

BUDGValerie Hayer

Decyzje o udzieleniu absolutorium

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Gospodarczy i Społeczny
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)

  Wtorek, 20 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Ogłoszenie wyników

Pierwsza część głosowania09:15 - 10:30

Głosowanie nad poprawkami

Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2018 – Europejski Komitet Gospodarczy i Społeczny
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2018 – Rada Europejska i Rada
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)

Debaty09:15 - 13:00

Debata łączna - WPR

Termin

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termin

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termin

Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Ogłoszenie wyników13:00

Ogłoszenie wyników

Druga część głosowania14:30 - 15:45

Głosowania końcowe

Termin

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

A9-0188/2020

CONTTomáš Zdechovský

Termin

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A9-0189/2020

CONTTomáš Zdechovský

Głosowanie nad poprawkami

Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – Akt prawny o usługach cyfrowych – poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

Debaty15:00 - 18:00

Program prac Komisji na 2021 r.

Termin

Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią

A9-0167/2020

AFETPetras Auštrevičius

Termin

Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego

A9-0020/2020

AFETSven Mikser

Brutalność policji w UE

Ogłoszenie wyników18:15

Ogłoszenie wyników

Trzecia część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie nad poprawkami

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Ulrike Müller (A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

Głosowania końcowe

Termin

Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

A9-0181/2020

IMCOAlex Agius Saliba

Termin

Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

A9-0177/2020

JURITiemo Wölken

Termin

Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych

A9-0172/2020

LIBEKris Peeters

Termin

Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

A9-0186/2020

JURIIbán García Del Blanco

System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

A9-0178/2020

JURIAxel Voss

Termin

Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

A9-0176/2020

JURIStéphane Séjourné

Termin

Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

A9-0165/2020

AFETRadosław Sikorski

Termin

Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

A9-0166/2020

AFETDragoş Tudorache

Głosowanie nad poprawkami

Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią

Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego

Ogłoszenie wyników23:00

Ogłoszenie wyników

  Środa, 21 października 2020 r.

Pierwsza część głosowania09:15 - 11:00

Głosowanie nad poprawkami

Projekt rezolucji – Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

Debaty09:15 - 13:00

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15–16 października 2020 r., zwłaszcza negocjacje w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

Ogłoszenie wyników13:30

Ogłoszenie wyników

Druga część głosowania14:30 - 15:45

Głosowania końcowe

Termin

Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią

A9-0167/2020

AFETPetras Auštrevičius

Termin

Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego

A9-0020/2020

AFETSven Mikser

Głosowanie nad poprawkami

Joachim Schuster (ECON A9-) – Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.

Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Ulrike Müller (A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

Debaty15:00 - 18:00

Unijne środki mające łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19

Termin

Wylesianie

A9-0179/2020

ENVIDelara Burkhardt

Ogłoszenie wyników18:15

Ogłoszenie wyników

Trzecia część głosowania20:00 - 21:15

Głosowania końcowe

Termin

Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19

Termin

Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806

Termin

Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.

A9-0193/2020

ECONJoachim Schuster

Termin

Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.

A9-0183/2020

EMPLKlára Dobrev

Głosowanie nad poprawkami

Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Wylesianie

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

  Czwartek, 22 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Ogłoszenie wyników

Pierwsza część głosowania09:15 - 10:30

Głosowanie nad poprawkami

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Debaty09:15 - 13:00

Termin

Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

A9-0145/2020

FEMMErnest Urtasun

Poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa w związku ze sprzedawaniem przestępcom paszportów i wiz UE

Stan unii energetycznej

Dostosowanie Traktatu karty energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu

Ogłoszenie laureatów Nagrody im. Sacharowa12:00

Ogłoszenie laureatów Nagrody im. Sacharowa

Ogłoszenie wyników13:00

Ogłoszenie wyników

Druga część głosowania14:30 - 15:45

Głosowanie nad poprawkami

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Głosowanie końcowe

Termin

Wylesianie

A9-0179/2020

ENVIDelara Burkhardt

Głosowanie nad poprawkami

Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) – Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Ogłoszenie wyników18:15

Ogłoszenie wyników

Trzecia część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie nad poprawkami

Peter Jahr (A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

Ulrike Müller (A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

  Piątek, 23 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników08:45

Ogłoszenie wyników

Pierwsza część głosowania09:00 - 10:15

Głosowanie końcowe

Termin

Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

A9-0145/2020

FEMMErnest Urtasun

Głosowanie nad poprawkami

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

Ogłoszenie wyników12:45

Ogłoszenie wyników

Druga część głosowania13:15 - 14:30

Głosowania końcowe

Termin

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termin

Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termin

Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Ogłoszenie wyników17:00

Ogłoszenie wyników

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności