Дневен ред
Брюксел
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Петък, 13 ноември 2020 г.227k

  Сряда, 11 ноември 2020 г.

Разисквания15:00 - 22:30

Възобновяване на сесията и ред на работа

Многогодишна финансова рамка (включително собствени ресурси), механизъм за обвързаност с принципите на правовата държава и фонд за възстановяването на Европа

Резултатът от президентските избори в САЩ

Борбата с тероризма и правото на свобода на изразяване и на образование

Срок

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Гласуване17:00 - 18:15

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Единно и окончателно гласуване

Въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Срок

Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603

Срок

Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Срок

Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от единичните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал (резолюция)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и изпълнителен протокол към него (2020 – 2026 г.)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

Споразумение между ЕС и Китай: сътрудничество и закрила на географските указания

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

Споразумение между ЕС и Китай: сътрудничество и закрила на географските указания (резолюция)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Обща система на данъка върху добавената стойност: идентифициране на данъчно задължените лица в Северна Ирландия

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Гласувания относно временни споразумения

Срок

Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и окончателно преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Срок

Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Обявяване на резултатите21:00

  Четвъртък, 12 ноември 2020 г.

Разисквания08:30 - 13:00

Срок

Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава

O-000065/2020

КомисияLIBE

Срок

Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Прозрачност при закупуването, както и достъп до ваксинации срещу COVID-19

Срок

План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Първо гласуване09:30 - 10:45

Гласуване на изменения

Срок

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2021 г. - всички раздели

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и изпълнителен протокол към него (2020 – 2026 г.) (резолюция)

Обявяване на резултатите13:00

Обявяване на избора на първия заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на г-жа Марейд Макгинес)

Второ гласуване14:30 - 15:45

Окончателно гласуване    

Срок

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Срок

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и изпълнителен протокол към него (2020 – 2026 г.) (резолюция)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Гласуване на изменения

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021—2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
План за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

Обявяване на резултатите18:15

  Петък, 13 ноември 2020 г.

Първо гласуване09:00 - 10:15

Окончателно гласуване    

Срок

Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Срок

План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Гласуване на изменения

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Програмата InvestEU

Предложения за резолюции - Въздействието на мерките във връзка с Covid-19 върху демокрацията, основните права и правовата държава

Обявяване на резултатите12:45

Второ гласуване14:00 - 15:15

Окончателно гласуване    

Срок

Програмата InvestEU

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Срок

Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава

Обявяване на резултатите17:30

Последно осъвременяване: 12 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност