Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 11. november 2020 - Reede, 13. november 2020200k

  Kolmapäev, 11. november 2020

Arutelud15:00 - 22:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Mitmeaastane finantsraamistik (sealhulgas omavahendid), õigusriigi tingimuslikkuse mehhanism ja Euroopa taastefond

USA presidendivalimiste tulemused

Terrorismivastane võitlus ning õigus väljendusvabadusele ja haridusele

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Hääletus17:00 - 18:15

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Ühekordsed ja lõpphääletused

Erandlike kaubandusmeetmete kehtestamine Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni

ELi ja Senegali vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

ELi ja Senegali vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (resolutsioon)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

ELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

ELi ja Hiina vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitse kohta

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

ELi ja Hiina vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitse kohta (resolutsioon)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Ühine käibemaksusüsteem ning maksukohustuslaste registreerimine Põhja-Iirimaal

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Esialgsete kokkulepete hääletus

Tähtaeg

Läänemere idaosa tursa püügipiirangute kehtestamine, andmete kogumine ja kontrollimeetmed Läänemerel ning Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiv lõpetamine

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Tähtaeg

Avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamine

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Tulemuste teatavaks tegemine21:00

  Neljapäev, 12. november 2020

Arutelud08:30 - 13:00

Tähtaeg

COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile

O-000065/2020

KomisjonLIBE

Tähtaeg

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

COVID-19 vaktsiinide ostmise läbipaistvus ja kättesaadavus

Tähtaeg

Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod

(BUDG A9-0206/2020 – 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

(PECH A9-0184/2020 – 159) ROOSE
ELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teadaanne Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi valimise kohta (Mairead McGuinnessi asemel)

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Tähtaeg

ELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026) (resolutsioon)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Muudatusettepanekute hääletamine

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“)

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

  Reede, 13. november 2020

Esimene hääletusvoor09:00 - 10:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Tähtaeg

Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Muudatusettepanekute hääletamine

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Programm „InvestEU“

Resolutsiooni ettepanekud – COVID-19 vastaste meetmete mõju demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile

Tulemuste teatavaks tegemine12:45

Teine hääletusvoor14:00 - 15:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Programm „InvestEU“

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Tähtaeg

COVID-19 meetmete mõju demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile

Tulemuste teatavaks tegemine17:30

Viimane päevakajastamine: 12. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika