Esityslista
Bryssel
Keskiviikko 11. marraskuuta 2020 - Perjantai 13. marraskuuta 2020200k

  Keskiviikko 11. marraskuuta 2020

Keskustelut15:00 - 22:30

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Monivuotinen rahoituskehys (mukaan lukien omat varat), oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuusmekanismi ja Euroopan elpymisrahasto

Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos

Terrorismin torjunta ja oikeus sananvapauteen ja koulutukseen

Määräaika

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Äänestys17:00 - 18:15

Huomautus: äänestykset jaksotetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrästä riippuen

Kertaäänestykset ja lopulliset äänestykset

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen soija SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi

EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (päätöslauselma)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteellisten merkintöjen suoja

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteellisten merkintöjen suoja (päätöslauselma)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: verovelvollisten tunnistaminen Pohjois-Irlannissa

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Äänestykset alustavista sopimuksista

Määräaika

Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotto, tietojenkeruu ja valvontatoimenpiteet Itämerellä sekä Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvä lopettaminen

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Määräaika

Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Tulosten ilmoittaminen21:00

  Torstai 12. marraskuuta 2020

Keskustelut08:30 - 13:00

Määräaika

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon

O-000065/2020

KomissioLIBE

Määräaika

EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Covid-19-rokotteiden hankintaa ja saatavuutta koskeva avoimuus

Määräaika

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Ensimmäiset äänestykset09:30 - 10:45

Äänestykset tarkistuksista

Määräaika

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 2021 – kaikki pääluokat

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma)

Tulosten ilmoittaminen13:00

Euroopan parlamentin ensimmäisen varapuhemiehen valintaa koskeva ilmoitus (Mairead McGuinnessin korvaaminen)

Toiset äänestykset14:30 - 15:45

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Määräaika

EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Äänestykset tarkistuksista

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

Tulosten ilmoittaminen18:15

  Perjantai 13. marraskuuta 2020

Ensimmäiset äänestykset09:00 - 10:15

Lopulliset äänestykset

Määräaika

EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Määräaika

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Äänestykset tarkistuksista

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
InvestEU-ohjelma

Päätöslauselmaesitykset - Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon

Tulosten ilmoittaminen12:45

Toiset äänestykset14:00 - 15:15

Lopulliset äänestykset

Määräaika

InvestEU-ohjelma

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Määräaika

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon

Tulosten ilmoittaminen17:30

Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö