Aġenda
Brussell
L-Erbgħa, 11 ta' Novembru 2020 - Il-Ġimgħa, 13 ta' Novembru 2020212k

  L-Erbgħa, 11 ta' Novembru 2020

Dibattiti15:00 - 22:30

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Qafas Finanzjarju Pluriennali (inklużi r-riżorsi proprji), Mekkaniżmu ta' kundizzjonalità marbuta mar-rispett tal-istat tad-dritt u Fond Ewropew għall-Irkupru

L-eżitu tal-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu u d-dritt għal-libertà tal-espressjoni u għall-edukazzjoni

Skadenza

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Sessjoni ta' votazzjoni17:00 - 18:15

Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi

Votazzjonijiet uniċi u finali

L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 u NK603

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: fażola tas-sojja ġenetikament modifikata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 x MIR162 x NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-avvenimenti MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 u NK603

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Senegal: l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Senegal: l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (riżoluzzjoni)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (2020-2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina: il-kooperazzjoni b'rabta mal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina: il-kooperazzjoni b'rabta mal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom (riżoluzzjoni)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: l-identifikazzjoni tal-persuni taxxabbli fl-Irlanda ta' Fuq

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Votazzjonijiet dwar il-ftehimiet provviżorji

Skadenza

Introduzzjoni ta' limiti tal-kapaċità għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-ġbir ta' data u l-miżuri ta' kontroll fil-Baħar Baltiku u waqfien permanenti għal flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Skadenza

Kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Tħabbir tar-riżultati21:00

  Il-Ħamis, 12 ta' Novembru 2020

Dibattiti08:30 - 13:00

Skadenza

L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt

O-000065/2020

KummissjoniLIBE

Skadenza

Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa")

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

It-trasparenza tax-xiri tal-vaċċini kontra l-COVID-19 kif ukoll tal-aċċess għalihom

Skadenza

Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni09:30 - 10:45

Votazzjonijiet fuq l-emendi

Skadenza

Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2021 - it-taqsimiet kollha

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (2020-2026) (riżoluzzjoni)

Tħabbir tar-riżultati13:00

Tħabbira tal-elezzjoni tal-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew (bħala sostituzzjoni ta' Mairead McGuinness)

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni14:30 - 15:45

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Skadenza

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (2020-2026) (riżoluzzjoni)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Votazzjonijiet fuq l-emendi

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa")

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

Tħabbir tar-riżultati18:15

  Il-Ġimgħa, 13 ta' Novembru 2020

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni09:00 - 10:15

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa")

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Skadenza

Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Votazzjonijiet fuq l-emendi

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Programm InvestEU

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt

Tħabbir tar-riżultati12:45

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni14:00 - 15:15

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Programm InvestEU

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Skadenza

L-impatt tal-miżuri marbuta mal-COVID-19 fuq id-demokrazija, id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt

Tħabbir tar-riżultati17:30

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Novembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza